Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Feestelijke bijeenkomst voor gedecoreerden op Koningsdag

Geplaatst op woensdag 27 april 2022

Koningsdag is een feestdag en daarom nodigde de gemeente Maashorst alle inwoners uit die ooit een Koninklijke Onderscheiding ontvingen.

Koningsdag 2022

Het gilde uit Zeeland en Uden vormden een erehaag voor de gasten bij dorpshuis de Phoenix in Schaijk. Binnen werden zij feestelijk ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. Koor Tiona zorgde voor een muzikaal onthaal. Er werd een toost uitgebracht op de jarige Koning en de nieuw gedecoreerden werden overvendeld.

Koningsdag 2022

Buiten werd de muziek verzorgd door de fanfare van muziekvereniging Concordia, werd de vlag gehesen, het Wilhelmus en Lang zal hij leven gezongen. 

Koningsdag 2022foto's: Marc van Zuijlen | Landerdfotografie

Het was een mooi begin van Koningsdag 2022!

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?