Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Energietoeslag uitbetaald aan inwoners met een uitkering

Geplaatst op woensdag 4 mei 2022

Nu ook aan te vragen voor inwoners met een laag inkomen

Zo’n 1200 inwoners met een gemeentelijke uitkering hebben medio april de eerste helft van de energietoeslag van de gemeente Maashorst ontvangen. De tweede 400 euro ontvangen zij automatisch medio mei. Ook inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm kunnen nu de energietoeslag aanvragen.

Het kabinet heeft in december 2021 aan gemeenten de opdracht gegeven om in 2022 aan inwoners met lage inkomens een eenmalige energietoeslag van in totaal 800 euro uit te keren, vanwege de sterke stijging van de energieprijzen. De gemeente Maashorst heeft deze opdracht nu deels al uitgevoerd.

Wie komen in aanmerking?

Inwoners met een bijstandsuitkering, periodieke of incidentele bijzondere bijstand, IOAW/IOAZ/Bbz-uitkering, een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) of inwoners die een tegemoetkoming uit het activiteitenfonds komen in aanmerking. Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm de energietoeslag aanvragen. Uitzonderingen daarop zijn: studenten, jongeren tot 21 jaar, mensen die inwonen bij ouders of kinderen of in een inrichting wonen, dak- en thuislozen en inwoners zonder woonadres.

Hoe en wanneer aanvragen?

Inwoners met een uitkering van de gemeente hoeven niets te doen, zij ontvangen de tweede helft van de energietoeslag van 400 euro automatisch in medio mei. Inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm kunnen de toeslag aanvragen via: www.gemeentemaashorst.nl⁄energietoeslag  Dit kan zowel digitaal als op papier.

Meer informatie

Op www.gemeentemaashorst.nl⁄energietoeslag vindt u alle informatie over de energietoeslag, zoals de 120% bijstandsnormbedragen en uitleg over hoe de aanvraag gaat en hoe het verder gaat na de aanvraag.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?