Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën 19 mei 2022

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2022

Bron: Bestuurssecretariaat

Uit de raad…

Op donderdag 19 mei om 19:30 uur begint de commissievergadering.

De volgende stukken staan op de voorlopige agenda:

 • Raadsvoorstel Zienswijze begroting ODBN 2023
 • Raadsvoorstel Vaststellen financiële begroting 2022 gemeente Maashorst
 • Ingekomen brief van BillyBirdPark Hemelrijk, nr.63, dd. 29-3-2022

Daarnaast zijn er twee beeldvormende presentaties gepland.

De volledige agenda van de vergadering, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen via https://www.gemeentemaashorst.nl/raad of de gratis iBabs Pro app. De commissievergadering is openbaar en wordt live uitgezonden vanuit IBN/Meeters vergadercentrum, Hockeyweg 5 in Uden. U kunt de vergadering ook na afloop terugkijken.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht vragen wij u dit uiterlijk woensdag 18 mei a.s. om 12:00 uur te melden bij de griffie: tel. (0413) 281 033 of griffie@gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?