Sneller bouwen voor alle doelgroepen

Geplaatst op woensdag 25 mei 2022

Bron: Wonen

Maashorst versnellingsagenda wonen

De gemeente Maashorst gaat de processen die woningbouw mogelijk moeten maken versnellen. 'We willen vooral die huisvesting realiseren voor doelgroepen waar weinig of te weinig aanbod voor is vanuit ontwikkelaars. Projecten die daarop inspringen, krijgen wat ons betreft een streepje voor', zegt Wonen-wethouder Franko van Lankvelt.

In de gemeente Maashorst is er, net als in de rest van Nederland, een grote behoefte aan woningen. 'Niet alleen nu is er een grote behoefte, prognoses laten zien dat het ook voor de toekomst echt noodzakelijk is dat we versneld woningen kunnen toevoegen', zegt wethouder Franko van Lankvelt. 'Voor veel woningzoekenden is het door stijgende woningprijzen en het beperkte aanbod van woningen moeilijk een geschikte woning te vinden. Dat reikt over de hele breedte, van starters- en gezinswoningen en sociale huurwoningen tot zorgwoningen voor ouderen. Met een pakket aan maatregelen gaan we ervoor zorgen dat de bouw van nieuwe woningen binnen onze kernen versneld kan worden.' De versnellingsagenda steunt op zes pijlers.

Beleid en grondbeleid

De gemeente Maashorst gaat om te beginnen haar beleid optimaliseren. 'Geoptimaliseerd beleid geeft duidelijke kaders. Daarbij willen wij ons bij de beoordeling van een initiatief nóg meer richten op de wenselijkheid en noodzaak van een ontwikkeling', aldus Wwethouder Van Lankvelt: 'Waar een tekort is aan woonvormen of woningen zoeken we naar mogelijkheden om bouwprojecten te versnellen. We willen vooral die huisvesting realiseren voor doelgroepen waar weinig of te weinig aanbod voor is vanuit ontwikkelaars.' Ook in het grondbeleid van de gemeente liggen kansen. 'Het uitgangspunt is om per project te bekijken wat op dat moment het beste past bij onze ambities. Indien nodig pakken we als gemeente een actieve rol bij gebiedsontwikkelingen.'

Prioriteit en nieuwe werkprocessen

Ook gaat Maashorst projecten en plannen regelmatiger afstemmen op haar ambities. Indien gewenst of nodig krijgen bepaalde projecten en plannen prioriteit. 'Hierdoor kunnen we onze personele capaciteit en financiële middelen beter inzetten. Nieuwe werkprocessen en -afspraken en een meer uniforme werkwijze moeten sneller schakelen mogelijk maken.' Ook kijkt de gemeente kritisch naar (bestaande) werkafspraken met externe partners, om die waar nodig te verbeteren.

Tijdelijke woonvormen op tijdelijke locaties

'Om op korte termijn in korte tijd meer woningen te kunnen realiseren, kijken we ook naar tijdelijke woonvormen', zegt Franko van Lankvelt. 'Tijdelijke, flexibele woonvormen zijn in beginsel ook sneller te realiseren dan permanente woningen. We kunnen daarmee, althans voor een deel, het gat tussen vraag en aanbod tijdelijk overbruggen. We moeten hier naar creatieve oplossingen zoeken. Die tijdelijke woningen zouden dan bijvoorbeeld gebouwd kunnen worden op locaties die op de lange termijn een andere bestemming hebben.' Tijdelijke woonvormen zijn bovendien een oplossing om binnen een korte termijn de huisvesting voor jongeren en starters, maar bijvoorbeeld ook vluchtelingen te realiseren.

Aandachtspunten en kansen

De woningbouwversnellingsagenda maakt inzichtelijk waar aandachtspunten zijn en waar kansen liggen. Voldoende personele capaciteit en financiële middelen zijn noodzakelijk om de versnelling te realiseren. De noodzaak voor woningbouwversnelling wordt ook door de gemeenteraad onderkend. Wethouder Van Lankvelt is tevreden over de woningbouwversnellingsagenda. 'In onze planning staan nu alle activiteiten die in de agenda zijn benoemd. We pakken eerst de activiteiten op waarmee we het snelste resultaat kunnen boeken.' Dit zijn onder meer concrete, nieuwe werkafspraken maken met externe partijen, een behoeftenonderzoek naar tijdelijke woonvormen en een strategische prioritering van projecten. 'Door alle maatregelen stapsgewijs op te pakken, creëren we de komende jaren kansen om de woningbouw in de gemeente Maashorst te versnellen.'

Meer nieuws

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Duurzaamheidsmarkt in Schaijk op zaterdag 25 juni

  22 jun 2022 - Onder de paraplu van Natuurlijk Schaijk organiseert een groepje duurzame enthousiastelingen een Duurzaamheidsmarkt in Schaijk. Veel mensen willen hun huis verduurzamen om zo bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. En tegelijkertijd de sterk stijgende energierekening laag houden. Maar waar begin je? Wat kun je doen?

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?