Eigenaar uitgebrande auto gezocht

Geplaatst op woensdag 1 juni 2022

De burgemeester van gemeente Maashorst maakt het volgende bekend:

 • Aan de Peperstraat te Uden, gemeente Maashorst, is een auto, merk Audi A4 (grijs van kleur), met een exportkenteken 79-TB-DK uitgebrand en op de weg blijven staan.

Dit is in strijd met het bepaalde in de artikelen 9.3 en 9.4 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst.

Door de burgemeester is in dit spoedeisend geval bestuursdwang toegepast zonder voorafgaande last op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

De eigenaar van bovengenoemde auto kan niet worden achterhaald. Gelet op bovengenoemd artikel roep ik de eigenaar of houder van dit voertuig op zich uiterlijk zaterdag 11 juni te melden bij de gemeente.

Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het voertuig worden verkocht wanneer de rechthebbende zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het voertuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het voertuig zo nodig worden vernietigd.

De burgemeester van gemeente Maashorst

Meer nieuws

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Duurzaamheidsmarkt in Schaijk op zaterdag 25 juni

  22 jun 2022 - Onder de paraplu van Natuurlijk Schaijk organiseert een groepje duurzame enthousiastelingen een Duurzaamheidsmarkt in Schaijk. Veel mensen willen hun huis verduurzamen om zo bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. En tegelijkertijd de sterk stijgende energierekening laag houden. Maar waar begin je? Wat kun je doen?

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?