Maashorst sluit 2021 financieel gezond af

Geplaatst op dinsdag 7 juni 2022

Bron: Financiën

Met de vaststelling van de jaarrekeningen sluit Maashorst de financiële boeken van de voormalige gemeenten Landerd en Uden. In totaal is er een positief saldo van ruim 8,2 miljoen euro. Hierbij is 1,4 miljoen afkomstig uit Landerd, en 6,8 miljoen uit Uden. Hiervan wordt 6 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve om mogelijke financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. Ruim 2 miljoen euro is bestemd voor al geplande of lopende projecten die nog dit jaar (verder) worden uitgevoerd.

Deze zogenoemde overheveling van gelden was bij Uden al in december 2021 geregeld met een begrotingswijziging. Landerd deed dat altijd bij het vaststellen van de jaarrekening, vandaar dat nu bij de jaarrekening relatief veel Landerdse projecten worden vermeld.

Dat de balans een flink positief saldo laat zien, heeft een aantal oorzaken. Naast meevallers in de inkomsten, met name Rijksgelden, is de belangrijkste reden dat het voorgaande jaar in beide gemeenten beleidsarm was: met het oog op de komende herindeling werden geen nieuwe grote uitgaven meer gepland. En natuurlijk is veel doorgeschoven naar 2022 als direct of indirect gevolg van de corona-pandemie.

Solide start

Wethouder Gijs van Heeswijk: “De vorige colleges hebben ondanks deze omstandigheden toch mooie resultaten op hun naam geschreven. Zo is gestart met de bouw van het dorpshuis in Zeeland, dat inmiddels al in een behoorlijk vergevorderd stadium is, en is het bestemmingsplan Kerkstraat Oost vastgesteld. Ook is de verbouwing van het gemeentehuis en de gemeentewerf in Uden gestart en deels uitgevoerd en het Mellepark gerealiseerd. Al met al geven deze jaarrekeningen ons als nieuwe gemeente Maashorst een solide financiële start.”

Dit jaar wordt een deel van het positieve saldo uitgegeven aan onder meer verplaatsing van bushaltes aan de Hoevenseweg in Uden en budget voor WMO, ouderenzorg, jeugdzorg en onderwijs.

Meer nieuws

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Duurzaamheidsmarkt in Schaijk op zaterdag 25 juni

  22 jun 2022 - Onder de paraplu van Natuurlijk Schaijk organiseert een groepje duurzame enthousiastelingen een Duurzaamheidsmarkt in Schaijk. Veel mensen willen hun huis verduurzamen om zo bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. En tegelijkertijd de sterk stijgende energierekening laag houden. Maar waar begin je? Wat kun je doen?

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?