Indiening ruimtelijke plannen na 1 augustus 2022

Geplaatst op woensdag 24 augustus 2022

Vanaf 1 januari 2023 moeten nieuwe ruimtelijke plannen voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Gelet hierop adviseert de gemeente Maashorst dringend om vanaf 1 augustus 2022 geen (ontwerp)bestemmingsplannen en (ontwerp)wijzigingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening meer in te dienen. De kans is namelijk bijzonder groot dat deze niet meer voor 1 januari 2023 in ontwerp ter inzage kunnen worden gelegd.

Nieuwe wet

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 wetten. De Wet ruimtelijke ordening vervalt. Ook de Omgevingswet heeft een planologisch kader: het omgevingsplan. Ruimtelijke initiatieven moeten daarin passen. Als een initiatief niet in dat kader past, kunnen we dit toch mogelijk maken door een aanpassing van het omgevingsplan of door een vergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplan activiteit’ (bopa).

Wat betekent dit voor u?

Bent u bezig met het (laten) opstellen van een (ontwerp)bestemmingsplan of (ontwerp)wijzigingsplan? Hou er dan rekening mee dat het beoordelen en in procedure brengen van deze plannen langer duurt dan zes maanden. Het gaat het niet meer lukken om deze plannen voor 1 januari ter inzage te leggen als deze nu nog moeten worden ingediend. Vanaf 1 augustus kunnen wij geen (ontwerp)bestemmingsplannen en (ontwerp)wijzigingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening meer in behandeling nemen.

Wat betekent dit voor een ingediend (ontwerp)bestemmingsplan of (ontwerp)wijzigingsplan?

Ingediende plannen proberen we nog voor 1 januari 2023 te beoordelen en in procedure te brengen. Voor deze plannen wordt de procedure uit de Wet ruimtelijke ordening gevolgd, ook als deze procedure doorloopt na 1 januari 2023.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?