Mogelijk verplaatsing Jonkergouw

Geplaatst op woensdag 25 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst wil binnenkort een besluit nemen over de verplaatsing van agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaijk. De verplaatsing naar de Broksteeg 1-3 geeft het bedrijf een beter toekomstperspectief. Ook de overlast voor de kern van Schaijk verdwijnt met een verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten. Jonkergouw wil zijn bedrijf toekomstbestendig maken en houden. Daarvoor is uitbreiding noodzakelijk.

De gemeente wil de huidige maar ook toekomstige overlast door het bedrijf voor de inwoners van Schaijk en omgeving zoveel als mogelijk beperken. Verplaatsen van het bedrijf is dan ook wenselijk. Jonkergouw wil het terrein van ruim 10 hectare aan de Broksteeg verder ontwikkelen. Het plan voorziet in de bouw van een hal van 21.500 m2 inclusief kantoren en een gebouw van 7.000 m2 voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Verplaatsing naar de nieuwe locatie maakt mogelijk dat het bedrijf verder kan ontwikkelen en geeft het daarmee een betere toekomst.

Het college wil in principe medewerking verlenen aan de verplaatsing van het bedrijf. Daarmee verdwijnt namelijk ook veel overlast door het bedrijf voor de inwoners van Schaijk. “Daar komt bij dat op de achterlaatlocatie aan de Molenaarstraat ruimte ontstaat voor woningbouw”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijk ontwikkeling). “En bij de huisvesting van arbeidsmigranten kan ook meteen worden ingezet op goede leefomstandigheden naar de eisen van deze tijd.”

Het college van Maashorst wil binnenkort een besluit nemen over de verplaatsing. Voorafgaand aan dat besluit houdt de gemeente Maashorst vanavond een informatieavond. “Het betreft hier een grote, complexe opgave, die veel impact heeft op Schaijk en de omgeving. En er zijn veel belanghebbenden”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Met dit collegebesluit wordt de koers voor de toekomst vastgelegd.” Daarom is de gemeenteraad gevraagd om voorafgaand aan het collegebesluit nog zijn wensen en bedenkingen uit te spreken. De raad neemt een besluit op 9 februari. Daarna is het college weer aan zet.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?