Ontheffing sluitingstijden Odiliapeel, Volkel en Uden

Als u uw paracommerciële accommodatie langer open wilt houden dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan, dan heeft u hiervoor toestemming nodig. 

U kunt voor uw horecabedrijf een ontheffing van de sluitingstijden aanvragen voor een (her)opening of jubileum. U moet uw aanvraag tenminste 3 weken voor de datum waarop u langer open wilt zijn, indienen.

Meldplicht openingstijden na 23.00 uur

Voor paracommerciële accommodaties geldt een meldingsplicht als de stichtings-/verenigingsactiviteiten later dan 23.00 uur zijn afgelopen (voor sportverenigingen later dan 21.00 uur op zaterdag en/of zondag) en het sluitingsuur op grond daarvan wordt verlengd tot uiterlijk een uur na afloop van deze activiteit.

Regels sluitingstijden

Regels over de sluitingstijden voor horecabedrijven staan in de Algemene plaatselijke verordening en de Beleidsregels ontheffing sluitingstijden.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?