Exploitatievergunning Reek, Schaijk en Zeeland

Voor een horecabedrijf waar geen alcoholische dranken worden geschonken heeft u een exploitatievergunning nodig. In een exploitatievergunning staan regels voor de openbare orde en veiligheid, overlast en fatsoen in en rondom de horeca-inrichting.

Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 149.3 kB)

Let op! Met dit formulier kunt u zowel de alcoholvergunning als de exploitatievergunning aanvragen. Lees meer over de alcoholvergunning.

Wanneer heeft u een exploitatievergunning nodig?

U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

Als u alcoholische dranken wil schenken heeft u een alcoholvergunning nodig.

De volgende horecagelegenheden hebben in principe geen exploitatievergunning nodig:

Valt uw horecagelegenheid niet onder bovenstaande opsomming dan dient u een compleet aanvraagformulier exploitatievergunning in met bijbehorend vragenformulier Bibob inclusief bijlagen.

Wijziging doorgeven

Wilt u een andere leidinggevende op de vergunning zetten of veranderen er andere dingen? Vul dan het formulier wijziging alcoholvergunning en exploitatievergunning (PDF, 141.9 kB) in.

Voor het aan- en/of afmelden van een leidinggevende heeft de gemeente de volgende gegevens nodig van de leidinggevende:

Kosten

Kosten exploitatievergunning
Soort aanvraag Prijs
Aanvraag exploitatievergunning € 327,00
Wijziging exploitatievergunning € 66,00

Kijk voor een uitgebreid kostenoverzicht in de legesverordening van de gemeente Maashorst.

Let op! Een aanvraag kost altijd geld. Ook als u geen vergunning krijgt of de aanvraag zelf intrekt.

Beslistermijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wet BIBOB

Vraagt u een horeca-exploitatievergunning en/of een alcoholvergunning aan? Dan doen wij een ook een toets in het kader van de Wet BIBOB. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van de Dienst Justis (Deze link gaat naar een andere website).

Afhankelijk van de rechtsvorm vult u (één van) onderstaande BIBOB vragenlijsten in:

In de vragenlijsten staat welke bijlagen u mee moet sturen.

Documenten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?