Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 schade culturele sector

Onze gemeente kent een rijke culturele sector. Helaas zijn veel culturele organisaties getroffen door COVID-19 en de bijbehorende maatregelen. Om de financiële gevolgen van deze periode te verzachten, bood voormalige Gemeente Uden in 2021 een tijdelijke subsidieregeling. In 2021 en begin 2022 konden culturele organisaties in voormalig Uden gebruik maken van deze regeling. Nu heeft het college van B&W van de gemeente Maashorst besloten ook de culturele organisaties in de voormalige gemeente Landerd tegemoet te komen met een subsidieregeling. Deze kunnen zij gebruiken voor het ontstane exploitatietekort over de tweede helft van 2021 (1 juli t/m 31 december).

Op deze manier willen we bijdragen aan het behoud van de lokale culturele sector in de gemeente Maashorst, voor de organisaties èn de inwoners.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

Lokale culturele organisaties, zonder winstoogmerk, die gevestigd zijn in de voormalige gemeente Landerd en die culturele activiteiten aanbieden voor, met name, de lokale inwoners. Zij kunnen een beroep doen op deze regeling als zij financiële schade ondervinden als gevolg van COVID-19.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de Tijdelijke regeling, gelden er indieningsvereisten en inhoudelijke voorwaarden.

Indieningsvereisten

De aanvraag omvat in ieder geval:

Inhoudelijke voorwaarden

Meer informatie over de inhoudelijke voorwaarden vindt u in de Tijdelijke subsidieregeling Covid-19-schade culturele sector Landerd tweede helft 2021 (Deze link gaat naar een andere website).

Wanneer en hoe aanvragen?

Aanvragen voor de subsidie kunnen de gehele maand september worden ingediend. De uiterlijke datum van indienen is 30 september 2022. Om de subsidie aan te vragen, vult u het aanvraagformulier (PDF, 79.6 kB) in. Bij ‘Project/activiteit’ graag invullen: "ondersteuning culturele sector". Vervolgens kunt u de aanvraag indienen door deze, voorzien van handtekening en bijlage(n), te sturen naar: Gemeente Maashorst, Afdeling Domein Sociaal/Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden. Of via e-mail naar admoSD@gemeentemaashorst.nl. Voeg het aanvraagformulier, activiteitenplan, begroting en eventuele andere bijlagen ieder als apart document bij uw e-mail.

Aanvragen die via het contactformulier op de website worden ingediend, nemen wij niet in behandeling.

Na het verstrijken van de deadline neemt het college over alle ingediende aanvragen binnen 8 weken een besluit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met adviseur Maud van de Weem: maud.vandeweem@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?