Subsidies voor verenigingen, stichtingen en overige professionele organisaties Landerd

Er zijn twee soorten subsidies voor verenigingen en stichtingen uit Reek, Schaijk en Zeeland: structurele (leden)subsidie en waarderingssubsidie. Voor deze subsidies zijn verschillende subsidievoorwaarden van toepassing. Het is dus erg belangrijk om het juiste formulier te gebruiken. Over de overige subsidies, zoals voor professionele organisaties, zijn aparte afspraken gemaakt of besluiten genomen.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2023

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2023 kunnen niet meer worden ingediend.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2024 nog niet mogelijk

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2024 moeten normaal gesproken voor 1 september 2023 worden ingediend. Dit jaar is dat anders.

Op dit moment kunnen wij nog niet alle informatie geven over de subsidieregelingen 2024. Alle organisaties die in 2023 subsidie hebben gekregen van ons hebben hierover een brief ontvangen.

Wij vragen je te wachten met de subsidieaanvraag voor 2024. Zo gauw wij alle informatie hebben, vind je dit hier op de website.

Heb je al een subsidieaanvraag voor 2024 ingediend?

Dan hoef je dit straks niet opnieuw te doen. Misschien moet je nog wel extra gegevens aanleveren. Dit hangt af van de nieuwe regelingen. Dat hoor je dan zo snel mogelijk van ons.

Aanvragen structurele (leden) subsidie Landerd

Heeft u eerder een structurele (leden) subsidie aangevraagd? Vul onderstaand formulier in (zodra deze digitale formulieren beschikbaar zijn, vindt u die op deze pagina):

Aanvragen Waarderingssubsidie Landerd

Heeft u eerder een waarderingssubsidie aangevraagd? Vul onderstaand formulier in (zodra deze digitale formulieren beschikbaar zijn, vindt u die op deze pagina): 

Aanvragen subsidie overige/professionele organisaties Landerd

Heeft u eerder een subsidie ontvangen die niet onder de leden- of waarderingssubsidie valt? Dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie. Uw aanvraag voor een jaarlijkse subsidie of vaststelling van een subsidie voor een overige/professionele organisatie doet u schriftelijk. Stuur het ondertekende formulier met bijhorende stukken naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie professionele organisaties (PDF, 66.1 kB): jaarlijkse aanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend. Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd:

Aanvraagformulier vaststelling jaarlijkse subsidie (PDF, 71.9 kB): aanvragen voor vaststelling van jaarlijkse subsidie moeten, tenzij anders in de verleningsbeschikking is aangegeven, voor 1 juli volgende op het subsidiejaar worden ingediend. Bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden gevoegd:

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?