Subsidies voor verenigingen, stichtingen en overige professionele organisaties Landerd

Er zijn twee soorten subsidies voor verenigingen en stichtingen uit Reek, Schaijk en Zeeland: structurele (leden)subsidie en waarderingssubsidie. Voor deze subsidies zijn verschillende subsidievoorwaarden van toepassing. Het is dus erg belangrijk om het juiste formulier te gebruiken. Over de overige subsidies, zoals voor professionele organisaties, zijn aparte afspraken gemaakt of besluiten genomen.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2023

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2023 moeten voor 1 september 2022 worden ingediend. Organisaties die voor 2022 een jaarlijkse subsidie hebben ontvangen, krijgen begin juli 2022 een brief. Daarin staat uitgelegd hoe ze een aanvraag kunnen indienen.

Nieuw is, dat alle jaarlijkse subsidies met ingang van 1 januari 2022 ieder jaar opnieuw aangevraagd moeten worden. Dit is bepaald in de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022.

Aanvragen structurele (leden) subsidie Landerd

Heeft u eerder een structurele (leden) subsidie aangevraagd? Vul onderstaand formulier in (zodra deze digitale formulieren beschikbaar zijn, vindt u die op deze pagina):

Aanvragen Waarderingssubsidie Landerd

Heeft u eerder een waarderingssubsidie aangevraagd? Vul onderstaand formulier in (zodra deze digitale formulieren beschikbaar zijn, vindt u die op deze pagina): 

Aanvragen subsidie overige/professionele organisaties Landerd

Heeft u eerder een subsidie ontvangen die niet onder de leden- of waarderingssubsidie valt? Dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie. Uw aanvraag voor een jaarlijkse subsidie of vaststelling van een subsidie voor een overige/professionele organisatie doet u schriftelijk. Stuur het ondertekende formulier met bijhorende stukken naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie professionele organisaties (PDF, 66.1 kB): jaarlijkse aanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend. Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd:

Aanvraagformulier vaststelling jaarlijkse subsidie (PDF, 71.9 kB): aanvragen voor vaststelling van jaarlijkse subsidie moeten, tenzij anders in de verleningsbeschikking is aangegeven, voor 1 juli volgende op het subsidiejaar worden ingediend. Bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden gevoegd:

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?