Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Maashorst

Als sportvereniging, sportaanbieder of andere (maatschappelijke) partij wilt u graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente. Om u hierbij te helpen, hebben we de Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Maashorst (Deze link gaat naar een andere website)

De inschrijftermijnen van de subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Maashorst zijn verstreken. Aan de betreffende verenigingen zijn de subsidies toegekend. U kunt op dit moment geen aanvraag voor de subsidieregeling indienen. De huidige sportakkoorden worden in 2023 geëvalueerd.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

Sport- en beweegaanbieders, professionals en amateurs, onderwijsinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit de subsidieregeling ontvangen om een activiteit te organiseren in Schaijk, Zeeland, Reek, Volkel, Odiliapeel of Uden, die bijdraagt aan het versterken van het lokale sport- en beweegklimaat.

Waar moet een initiatief aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het initiatief aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

Toekennen subsidieregeling

Een commissie beoordeelt alle aanvragen. De commissie bestaat uit partijen uit het lokale sport- en beweeglandschap. Voor aanvragen uit voormalig Gemeente Landerd is dit de adviesgroep Landerd SpoRtZO. Voor aanvragen uit voormalig Gemeente Uden is dit de beoordelingscommissie die in 2020 en 2021 de lokale aanvragen heeft beoordeeld. De gemeente heeft een adviserende rol in deze commissies.

Akkoorden uit voormalige gemeenten Uden en Landerd

De subsidie komt voort uit de lokale sportakkoorden van de voormalig gemeenten Uden en Landerd. In deze akkoorden zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de beleidsadviseur Sport via wendy.vanderdoelen@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?