Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Maashorst

Als sportvereniging, sportaanbieder of andere (maatschappelijke) partij wilt u graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente. Om u hierbij te helpen, hebben we de Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Maashorst. In verband met de herindeling moet deze subsidieregeling nog formeel worden vastgesteld.

Let op!Let op! Een aantal digitale formulieren voor bedrijven en organisaties werken op dit moment niet. Heeft u vragen? Neem contact op via info@gemeentemaashorst.nl.

De subsidie komt voort uit de lokale sportakkoorden van de voormalig gemeenten Uden en Landerd. In deze akkoorden zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

Sport- en beweegaanbieders, professionals en amateurs, onderwijsinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit de subsidieregeling ontvangen om een activiteit te organiseren in Schaijk, Zeeland, Reek, Volkel, Odiliapeel of Uden, die bijdraagt aan het versterken van het lokale sport- en beweegklimaat.

Waar moet een initiatief aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het initiatief aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

Aanvragen subsidieregeling

Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 1 februari t/m 28 februari. Mocht na de eerste aanvraagronde het subsidieplafond nog niet bereikt zijn, dan volgt van 1 juli t/m 31 juli nog een tweede ronde. Initiatiefnemers kunnen hun aanvraag indienen door het digitale formulier in te vullen:

U kunt bovenstaande aanvraagformulieren ook fysiek invullen en versturen naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Toekennen subsidieregeling

Een commissie beoordeelt alle aanvragen. De commissie bestaat uit partijen uit het lokale sport- en beweeglandschap. Voor aanvragen uit voormalig Gemeente Landerd is dit de adviesgroep Landerd SpoRtZO. Voor aanvragen uit voormalig Gemeente Uden is dit de beoordelingscommissie die in 2020 en 2021 de lokale aanvragen heeft beoordeeld. De gemeente heeft een adviserende rol in deze commissies.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de beleidsadviseur Sport via wendy.vanderdoelen@gemeentemaashorst.nl.