Subsidie Corona Toegangsbewijzen

Heeft u in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kosten gemaakt voor de controle van de Corona toegangsbewijzen? Dan kunt u tot en met 31 december 2022 een tegemoetkoming in de kosten hiervoor aanvragen.

Tweede termijn Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)

Ondernemers (horeca), sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties moesten begin 2022 coronatoegangsbewijzen controleren. Op dinsdag 8 november  heeft het college hiervoor een subsidieregeling vastgesteld. Heeft u in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kosten gemaakt voor de controle van de Corona toegangsbewijzen? Dan kunt u tot en met 31 december 2022 een tegemoetkoming in de kosten hiervoor aanvragen. 

Voorwaarden

De subsidieregeling is bedoeld voor organisaties binnen gemeente Maashorst. Belangrijk hierbij is dat uw vereniging/stichting/onderneming verantwoordelijk was voor de uitvoering van de toegangscontrole. U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u gemaakt heeft voor de controle van de Corona toegangsbewijzen. Deze kosten moet u gemaakt hebben in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Voor de subsidie gaat het om de volgende kosten:

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die u gemaakt heeft voor de controle op de Corona toegangsbewijzen. Om de hoogte van de subsidie te berekenen gebruikt u de rekentool.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend. Aanvragen na deze datum worden niet in behandeling genomen. Als het totaal aantal aanvragen boven het beschikbare budget uitkomt, zal er naar rato van het beschikbare budget worden uitbetaald. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag krijg dan u heeft aangevraagd.

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) tweede termijn (DOCX, 130.0 kB).

Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon. In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

Uw aanvraag stuurt u per e-mail in via ondernemersencorona@gemeentemaashorst.nl met als onderwerp Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) tweede termijn.

Rekentools

Om de hoogte van de subsidie te berekenen maakt u gebruik van een van onderstaande rekentools. Hierbij zijn een aantal punten belangrijk:

Rekentool Ondernemers

Bent u een (horeca) ondernemer en heeft u corona toegangsbewijzen moeten controleren dan kunt u de rekentool voor ondernemers (ODS, 4.7 kB) gebruiken om uw aanvraag in te dienen.

Rekentool vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen

Bent u een vrijwilligersorganisatie of sportvereniging en heeft u corona toegangsbewijzen moeten controleren dan kunt u de rekentool voor vrijwilligersorganisaties (ODS, 4.6 kB) gebruiken om uw aanvraag in te dienen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?