Subsidieregeling centrumpromotie Uden

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van centrumpromotie in het centrum van Uden. Doel van deze subsidie is het versterken van het economisch klimaat van het Udense centrum. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

De subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging van centrumondernemers uit Uden.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Alles over de subsidieregeling Centrumpromotie leest u in de subsidieregeling Centrumpromotie Uden (Deze link gaat naar een andere website).

Aanvragen subsidieregeling Centrumpromotie Uden

Jaarlijkse aanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend, via het Aanvraagformulier subsidie centrumpromotie (PDF, 79.9 kB).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?