Subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten

U kunt bij de gemeente een subsidie aanvragen voor de restauratie van uw (gebouwde) gemeentelijke monument of onderhoud van uw groenmonument (zoals een boom) in Uden, Volkel of Odiliapeel. Hiervoor geldt de Subsidieregeling Gemeentelijke monumenten (Deze link gaat naar een andere website).

Ieder jaar wordt voor deze regeling een subsidieplafond vastgesteld. Dat is het maximale bedrag dat voor dat jaar beschikbaar is.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

U kunt onder voorwaarden subsidie krijgen voor de restauratie van uw gemeentelijke gebouwde monument in Uden, Volkel of Odiliapeel. Ook kunnen eigenaren van een gemeentelijk groenmonument onder voorwaarden subsidie krijgen voor maatregelen die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden. U kunt geen gemeentelijke subsidie krijgen voor een rijksmonument.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Voor het restaureren van uw gemeentelijke gebouwde monument gelden een aantal voorwaarden, zoals: 

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning of voor het maken van een afspraak met de Monumentencommissie kunt u contact opnemen met een WABO-regisseur: (0413) 28 19 11.

Voor het onderhoud van uw groenmonument gelden onder andere deze voorwaarden:

Aanvragen Subsidieregeling Gemeentelijke monumenten

U kunt de subsidie aanvragen door gebruik te maken van het Aanvraagformulier subsidie restauratie gebouwd monument (PDF, 83.5 kB) of het Aanvraagformulier subsidie onderhoud groenmonument (PDF, 72.4 kB).

Abonnement Monumentenwacht

De gemeente biedt eigenaren van een gemeentelijk monument een gratis abonnement aan op de Monumentenwacht Brabant. Met dit abonnement wordt het monument eenmaal per twee jaar geïnspecteerd en kleine reparaties worden direct uitgevoerd. Heeft u interesse in een abonnement, dan kunt u contact opnemen met Marie-José Witte: (0413) 28 19 11.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?