Subsidieregeling POV/VVE Uden

Peuteropvang (POV) en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) dragen bij aan een goede voorbereiding op de basisschool. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ieder kind hier gebruik van kan maken. De subsidieregeling POV/VVE (Deze link gaat naar een andere website) zorgt ervoor dat dit ook voor alle ouders financieel toegankelijk is.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

De subsidie is van toepassing op: 

Aanvragen subsidieregeling POV/VVE Uden

Wilt u een subsidie aanvragen, vul dan het Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie POV/VVE (PDF, 48.3 kB) in. Stuur het ondertekende formulier naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden. U bent als kinderopvangorganisatie zelf verantwoordelijk om de subsidie aan te vragen en te verrekenen met de klant.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?