Subsidies vrijwilligersorganisaties Uden

Vrijwilligersorganisaties uit Uden, Volkel of Odiliapeel kunnen een jaarlijkse of eenmalige subsidie aanvragen. Organisaties krijgen subsidie als de aanvraag voldoet aan de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties (Deze link gaat naar een andere website) of een specifieke regeling zoals de Beleidsregel Gebiedsplatforms (Deze link gaat naar een andere website) en de Beleidsregel bijzondere recreatieve voorzieningen (Deze link gaat naar een andere website).

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2023

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2023 kunnen niet meer worden ingediend.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2024 nog niet mogelijk

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2024 moeten normaal gesproken voor 1 september 2023 worden ingediend. Dit jaar is dat anders.

Op dit moment kunnen wij nog niet alle informatie geven over de subsidieregelingen 2024. Alle organisaties die in 2023 subsidie hebben gekregen van ons hebben hierover een brief ontvangen.

Wij vragen je te wachten met de subsidieaanvraag voor 2024. Zo gauw wij alle informatie hebben, vind je dit hier op de website.

Heb je al een subsidieaanvraag voor 2024 ingediend?

Dan hoef je dit straks niet opnieuw te doen. Misschien moet je nog wel extra gegevens aanleveren. Dit hangt af van de nieuwe regelingen. Dat hoor je dan zo snel mogelijk van ons.

Aanvraag jaarlijkse subsidie Uden

Uw aanvraag voor een jaarlijkse subsidie of vaststelling van een subsidie voor een vrijwilligersorganisatie doet u schriftelijk. Stuur het ondertekende formulier met bijhorende stukken naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Domein Sociaal/Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Aanvraag eenmalige subsidie Uden

Uw aanvraag voor een eenmalige subsidie of vaststelling van een subsidie voor een vrijwilligersorganisatie doet u schriftelijk. Stuur het ondertekende formulier met bijhorende stukken naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Domein Sociaal/Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden. 

Aanvragen die per e-mail worden ingediend, nemen wij niet in behandeling.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?