Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Gezien er op 24 november 2021 reeds gemeenteraadsverkiezingen (herindeling) hebben plaatsgevonden, vonden er in maart 2022 geen verkiezingen plaats. 

De gemeenteraad is voor komend ambtstermijn per 1 januari 2022 vastgesteld.