Aansprakelijk stellen gemeente

Als u schade heeft geleden of gewond bent geraakt en u denkt dat dit de schuld is van de gemeente, dan kunt u de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen of openbaar groen.

Heeft u schade door de gemeente als ondernemer? Vul dan het formulier aansprakelijk stellen gemeente voor bedrijven in. 

Let op!Let op! Een aantal digitale formulieren voor bedrijven en organisaties werken op dit moment niet. Heeft u vragen? Neem contact op via info@gemeentemaashorst.nl.

U kunt de gemeente ook schriftelijk aansprakelijk stellen, stuur een brief naar Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Voorwaarden aansprakelijk stellen

Schriftelijk kunt u de gemeente aansprakelijk stellen door een schadeclaim bij ons in te dienen. Dit kan met het formulier dat ook digitaal is ingeregeld. Op het formulier geeft u duidelijk aan wat er gebeurd is en waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is: wat het verband is tussen de handeling van de gemeente en uw schade.

Bij het formulier kunt u ook bewijsmateriaal voegen, zoals foto’s, facturen en/of getuigenverklaringen. Daardoor kunnen wij uw schadeclaim beter en sneller beoordelen.

Als u de aansprakelijkstelling per post indient, moet de brief tot slot door u ondertekend zijn.

Procedure

De gemeente neemt uw schadeclaim in behandeling. Het kan zijn dat de gemeente voor de beoordeling van uw schadeclaim deskundigen inschakelt. Als de gemeente aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Meer informatie?

Voor meer informatie belt u 0413 - 28 19 11 en vraagt u naar de verzekeringsfunctionaris van de gemeente Maashorst.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?