Aansprakelijk stellen gemeente

Als je schade hebt geleden of gewond bent geraakt en je denkt dat dit de schuld is van de gemeente, dan kun je de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen of openbaar groen.

Heb je schade door de gemeente als ondernemer? Vul dan het formulier aansprakelijk stellen gemeente voor bedrijven (Deze link gaat naar een andere website) in.

Je kunt de gemeente ook schriftelijk aansprakelijk stellen, stuur een brief naar Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Voorwaarden aansprakelijk stellen

Schriftelijk kun je de gemeente aansprakelijk stellen door een schadeclaim bij ons in te dienen. Dit kan met het formulier dat ook digitaal is ingeregeld. Op het formulier geef je duidelijk aan wat er gebeurd is en waarom je vindt dat de gemeente aansprakelijk is: wat het verband is tussen de handeling van de gemeente en jouw schade.

Bij het formulier kun je ook bewijsmateriaal voegen, zoals foto’s, facturen en/of getuigenverklaringen. Daardoor kunnen wij jouw schadeclaim beter en sneller beoordelen.

Als je de aansprakelijkstelling per post indient, moet je de brief ondertekenen.

Procedure

De gemeente neemt jouw schadeclaim in behandeling. Het kan zijn dat de gemeente voor de beoordeling van jouw schadeclaim deskundigen inschakelt. Als de gemeente aansprakelijk is, krijg je de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Meer informatie?

Voor meer informatie bel je 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website) en vraag je naar de adviseur Verzekeringen en Aansprakelijkheid van de gemeente Maashorst.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?