Aansprakelijk stellen gemeente

Als u schade heeft geleden of gewond bent geraakt en u denkt dat dit de schuld is van de gemeente, dan kunt u de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen of openbaar groen.

Heeft u schade door de gemeente als ondernemer? Vul dan het formulier aansprakelijk stellen gemeente voor bedrijven (Deze link gaat naar een andere website) in. 

U kunt de gemeente ook schriftelijk aansprakelijk stellen, stuur een brief naar Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Voorwaarden aansprakelijk stellen

Schriftelijk kunt u de gemeente aansprakelijk stellen door een schadeclaim bij ons in te dienen. Dit kan met het formulier dat ook digitaal is ingeregeld. Op het formulier geeft u duidelijk aan wat er gebeurd is en waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is: wat het verband is tussen de handeling van de gemeente en uw schade.

Bij het formulier kunt u ook bewijsmateriaal voegen, zoals foto’s, facturen en/of getuigenverklaringen. Daardoor kunnen wij uw schadeclaim beter en sneller beoordelen.

Als u de aansprakelijkstelling per post indient, moet de brief tot slot door u ondertekend zijn.

Procedure

De gemeente neemt uw schadeclaim in behandeling. Het kan zijn dat de gemeente voor de beoordeling van uw schadeclaim deskundigen inschakelt. Als de gemeente aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Meer informatie?

Voor meer informatie belt u 0413 - 28 19 11 en vraagt u naar de verzekeringsfunctionaris van de gemeente Maashorst.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?