Melding criminaliteit

Zie je iets wat niet deugt of wat lijkt op crimineel gedrag?

Meld ondermijnende criminaliteit (zonder DigiD) (Deze link gaat naar een andere website)

Meld ondermijnende criminaliteit (DigiD)

Ondermijnende criminaliteit

Veel vormen van criminaliteit zijn niet meteen zichtbaar. Bijvoorbeeld omdat het achter gesloten deuren plaatsvindt of onder de dekmantel van een schijnbaar legale organisatie. We noemen deze vormen van criminaliteit 'ondermijnende criminaliteit', omdat ze bestaande maatschappelijke structuren ondermijnen, omdat ze onze normen en waarden aantasten en omdat ze (zonder dat we het meteen in de gaten hebben) onze veiligheid bedreigen. Veel illegale activiteiten zijn bijna niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Zo raken onder- en bovenwereld vermengd. Hierdoor kun je er bewust of onbewust mee in aanraking komen.

Voorbeelden van ondermijning zijn:

Zie je iets wat lijkt op dit soort crimineel gedrag? Een drugsdeal bijvoorbeeld tussen twee auto's op een parkeerplaats of een woning waar officieel niemand woont, maar waar toch vaak mensen in en uit lopen? Heb je een sterk vermoeden van een hennepkwekerij? Bestelbusjes die op vreemde tijdstippen worden in- of uitgeladen? Een zaak waar nooit een klant komt, maar die toch succesvol lijkt te draaien? Aarzel niet, maar meld het ons.

Samen aanpakken

Door nauwe samenwerking in de regio pakken we deze vormen van ondermijnende criminaliteit aan. Dat doen we niet alleen samen met de politie en het Openbaar Ministerie, maar bijvoorbeeld ook met de Belastingdienst, woningcorporaties en onze buurgemeenten. Samen vormen we een front en boeken we resultaten. Ook jij kunt ons daarbij helpen!

Daarom vragen we jou het volgende:

We behandelen jouw informatie strikt vertrouwelijk.

Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) Maashorst

De gemeente Maashorst zet nadrukkelijk in op een veilige woon- en leefomgeving voor haar bewoners en ondernemers. Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) Maashorst is hét loket waar signalen van fraude, criminaliteit en ondermijning samen komen. Het VIK ondersteunt professionals in het uitvoeren van de gemeentelijk basistaken. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken naar adresfraude, criminaliteit en ondermijning. Op basis van dit informatieonderzoek kan de gemeente besluiten een controle uit te voeren bij een woning of bedrijfspand. Dit soort controles worden uitgevoerd door gemeentelijke toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) of het interventieteam Maas & Leijgraaf IML).

Signalen en meldingen die vallen buiten de basistaken van de gemeente, zoals misstanden rondom voedselveiligheid, welzijn van dieren worden overgedragen aan de toezichthoudende instantie.

Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML)

Logo Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML) Het Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML) heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Maashorst en het Land van Cuijk door middel van het aanpakken van handhavingsknelpunten, complexe overlastsituaties en ondermijningszaken.

Het interventieteam bestaat uit diverse teamleden, waaronder toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren met uiteenlopende specialismen.

Het interventieteam werkt integraal samen met onder andere de Veiligheidsregio Brabant Noord, Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB). De politie biedt het interventieteam gevraagd een veilige werkomgeving of sluit aan als er sprake is van strafrechtelijke overtredingen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?