Schademelding school

Is er schade aan een schoolgebouw, het terrein of aan de meubels of spullen in het schoolgebouw? En zijn deze zaken met overheidsmiddelen betaald? Is deze schade het gevolg van een bijzondere omstandigheid zoals brand, diefstal, ruitbreuk of vandalisme?

Meld schade school (DigiD)

Meld schade school (e-Herkenning)

Als schoolbestuur moet u dit altijd en zo snel mogelijk melden bij de gemeente. Wij beoordelen dan of de schade vergoed wordt. Schade ontstaan door schuld of nalatigheid van het schoolbestuur komt niet in aanmerking voor vergoeding door de gemeente.

Wat moet u doen?

U neemt meteen maatregelen om verdere schade te voorkomen. De kosten van deze maatregelen moeten wel in verhouding staan met de hoogte van de schade. Bij inbraak, brandstichting of vandalisme doet u altijd aangifte bij de politie. Wat u daarna doet, hangt af van de soort schade.

Schademelding bij spoedprocedure

(Alleen als het lesgeven door de schade wordt verstoord. De onderwijsinstelling kan de reparatie direct laten uitvoeren)

Schademelding bij reguliere procedure

(Alle overige gevallen)

Doorgeven schade

Bij de schademelding van vandalisme- of diefstalschades moet u een proces verbaal meesturen. Zorg er verder voor dat u ook de overige gevraagde documenten bij de hand heeft voor u het formulier gaat invullen (zoals offerte, factuur en foto’s)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?