Wateroverlast

Wateroverlast door overgelopen sloten of waterlopen? Geef het aan ons door!

In alle gevallen kun je tijdens kantoortijden bellen met de gemeente Maashorst: 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website).

Is er sprake van een calamiteit of een noodgeval buiten kantoortijden? Bel dan het speciale storingsnummer: 06 - 13 98 12 87 (Deze link gaat naar een andere website).

Is de riolering verstopt?

Dan is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit. Zit de verstopping op gemeentegrond? Geef de verstopping van het riool door.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?