Wateroverlast

Wateroverlast door overgelopen sloten of waterlopen? Geef het aan ons door!

In alle gevallen kunt u tijdens kantoortijden bellen met de gemeente Maashorst: 0413 - 28 19 11.

Is er sprake van een calamiteit of een noodgeval buiten kantoortijden? Bel dan het speciale storingsnummer: 06 - 13 98 12 87.

Is de riolering verstopt?

Dan is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit. Zit de verstopping op gemeentegrond? Geef de verstopping van het riool door.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?