Rioolverstopping

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op de grond van de gemeente wordt door de gemeente opgelost.

Onderstaande animatie legt het allemaal nog een keer uit:

Hoe kunt u een verstopping voorkomen? Dat legt onderstaand filmpje uit:

Verstopping op eigen grond of op gemeentegrond?

Om vast te stellen waar de verstopping zit, moet de eigenaar/gebruiker de erfscheidingsput uitgraven. De erfscheidingsput is de laatste put in de huisaansluiting. De put wordt gebruikt voor het controleren en eventueel reinigen en inspecteren van de huisaansluiting.

U bent eigenaar en verantwoordelijk voor de huisaansluiting van het riool tot en met de erfgrens. Gemeente Maashorst is eigenaar en verantwoordelijk voor het riool vanaf de erfgrens.

Bekijk hier (JPG, 206.9 kB) wat je kunt doen bij een rioolverstopping. 

Waar ligt de erfscheidingsput?

De erfscheidingsput ligt bij de perceelgrens. Als u niet weet waar de erfscheidingsput ligt, dan kunt u de tekening opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft alleen niet van alle woningen een tekening en is dat ook niet verplicht.

Opgegraven put staat vol afvalwater

Als de opgegraven erfscheidingsput vol staat met afvalwater, zit de verstopping op gemeenteterrein. De gemeente zal deze verstopping verhelpen.

Opgegraven put is leeg

Als de opgegraven erfscheidingsput leeg staat, zit de verstopping op uw terrein. U moet dan de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen.

Kosten

Let op! Heeft u zelf opdracht voor werkzaamheden gegeven, dan worden deze niet door de gemeente vergoed, ook niet als de verstopping op gemeentegrond zit. Neem dus vooraf contact op met de gemeente.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?