Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of gaat de gemeente een besluit nemen waar jij het niet mee eens bent. Je kunt dan jouw mening geven. Dit noemen we het indienen van een zienswijze.

Je kunt jouw zienswijze bijvoorbeeld indienen als jouw buurman bouwplannen heeft en je het daar niet mee eens bent. Of misschien ben je het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente. Je kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. In de officiële bekendmakingen van deze ontwerpbesluiten en ontwerpplannen, die worden gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad, vind je meer informatie over het plan en de manier waarop je een eventuele zienswijze kunt indienen.

Een zienswijze indienen over een nieuw bestemmingsplan kan via onderstaande button.

Indienen zienswijze bestemmingsplan (Deze link gaat naar een andere website)

Zienswijzen mag je ook schriftelijk indienen. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Schriftelijk zienswijze indienen

Een zienswijze dien je schriftelijk in, binnen 6 weken na bekendmaking van het voorgenomen plan of besluit. Richt jouw zienswijze aan de gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden.

De naar voren gebrachte zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Als je vindt dat jouw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kun je hiertegen bezwaar maken en/of in beroep gaan.

Bezwaar en beroep na zienswijze

Als je jouw zienswijze hebt gegeven, kun je in beroep gaan tegen het definitieve besluit. Je gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan ga je in beroep bij de Raad van State. Je hebt 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op jouw beroep? Dan kun je in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?