Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of gaat de gemeente een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Dit noemen we het indienen van een zienswijze.

U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente. U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. In de officiële bekendmakingen van deze ontwerpbesluiten en ontwerpplannen, die worden gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad, vindt u meer informatie over het plan en de manier waarop u een eventuele zienswijze kunt indienen.

Schriftelijk zienswijze indienen

Een zienswijze dient u schriftelijk in, binnen 6 weken na bekendmaking van het voorgenomen plan of besluit. Richt uw zienswijze aan de gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden.

De naar voren gebrachte zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan u hiertegen bezwaar maken en/of in beroep gaan.

Bezwaar en beroep na zienswijze

Als u uw zienswijze heeft gegeven, kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State. U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?