Melding demonstratie of manifestatie

Wil je een manifestatie organiseren in de gemeente Maashorst? Hou er rekening mee dat je dat tenminste 48 uur van te voren moet melden. Zo kunnen gemeente en politie inschatten welke maatregelen er nodig zijn om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden. Zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen tellen niet mee in de termijn van 48 uur.

Melding demonstratie of manifestatie (Deze link gaat naar een andere website)

Als daar aanleiding voor is, neemt de gemeente of de politie contact met u contact op, bijvoorbeeld over locatie of route.

Wat zijn de regels?

Algemene wet- en regelgeving, zoals regels ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, gelden zowel voor de organisator als voor de deelnemers van de manifestatie. Deze zijn terug te vinden in de Wet Openbare Manifestatie (Deze link gaat naar een andere website) en Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Maashorst (Deze link gaat naar een andere website). Als organisator ben je als eerste verantwoordelijk voor een vreedzaam, ordelijk en veilig verloop.

De burgemeester kan na jouw melding besluiten tot voorschriften en beperkingen voor de manifestatie. Dit om bijvoorbeeld de gezondheid te beschermen. Of in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of voorkomen. In het uiterste geval kan hij de manifestatie om die redenen ook verbieden. Dit kan ook als je niet op tijd gegevens verstrekt of als je de manifestatie niet op tijd gemeld hebt (dus korter dan 48 uur van tevoren) of als je de melding pas doet nadat je de manifestatie bekend hebt gemaakt.

Kosten

Het melden van een demonstratie of manifestatie is gratis. Aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van bijvoorbeeld afzettingen, kunnen wel geld kosten.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?