Opvang asielzoekers

Gemeente Maashorst heeft van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het verzoek gekregen om tijdelijk asielzoekers op te mogen vangen in het Van der Valk Hotel in Uden. Wij hebben hierover op 4 juli een voorlopig besluit genomen: we zijn bereid mee te werken aan de opvang van maximaal 300 asielzoekers voor een periode van maximaal drie jaar. Het COA wil de opvang per 1 oktober 2023 beginnen. Tot die tijd blijft het hotel gewoon open als hotel en vergaderlocatie. De komende maanden gaan we samen de opvang voorbereiden en de voorwaarden verder uitwerken waaronder we deze opvang toestaan.

Waarom doen wij dit?

De nood bij het COA is nog steeds hoog: er zijn tienduizenden nieuwe plekken nodig voor de opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging. Daarom zijn er landelijk en regionaal afspraken gemaakt: elke regio moet een bijdrage leveren. Met onze buurgemeenten hebben we die opgave onderling verdeeld. Ook Maashorst neemt haar verantwoordelijkheid.

Waarom deze locatie?

Het hotel biedt veel voordelen als opvanglocatie. De inrichting wordt weliswaar iets aangepast, maar veel faciliteiten zijn al aanwezig. Daarmee voldoet de locatie aan onze uitgangspunten voor humane opvang. Dat wil zeggen: er is voldoende privacy voor de bewoners en ruimte voor dagbesteding en recreatieve activiteiten. We vinden het namelijk belangrijk dat de opvang is gericht op zelfredzaamheid en integratie in onze samenleving. Ook wordt er op de locatie gezondheidszorg en toezicht geregeld. Tijdens het verblijf van de asielzoekers is de locatie niet beschikbaar als hotel of voor het gebruik van vergader- en feestruimten. Na de periode van drie jaar worden beide functies weer hersteld. En omdat we verwachten dat de opvang van asielzoekers ook ná deze drie jaar nog nodig is, zoeken we ook naar locaties voor opvang ná deze drie jaar.

Waarom nu?

Het COA en het Van der Valk Hotel hebben op 30 juni een formeel verzoek ingediend bij de gemeente, waarin ze vragen om medewerking. Dat verzoek heeft het college van B en W op 4 juli besproken en ermee ingestemd.

Over de asielzoekers

Wie er straks precies in het hotel komen wonen, is nu nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Ter Apel en de bezetting van locaties die worden gesloten.

Wat moet er nog gebeuren voor de opening?

We werken met het COA en Van der Valk de voorwaarden verder uit, waaronder de opvang kan plaatsvinden. Ook spreken we af wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij nemen we de vragen en zorgen mee die we hebben ontvangen van omwonenden. Ze vormen wat ons betreft de belangrijkste gespreksonderwerpen. Zo werken we toe naar definitieve afspraken. Dat vergt nog wel even tijd. Dat betekent dat we op sommige vragen nu nog geen of niet volledig antwoord kunnen geven. Simpelweg omdat we er nog over in gesprek zijn. De vragen die we al wel kunnen beantwoorden, vind je hieronder bij ‘Veelgestelde vragen’. Deze vragenlijst vullen we steeds aan, zodra helder is hoe we de nog ontbrekende vragen kunnen beantwoorden. Steeds als er nieuws is te melden over de voorbereiding van de opvang, zullen we dat melden in de rubriek ‘Nieuws over de opvang asielzoekers’ (in de rechter kolom op deze pagina). Verder organiseren we nog enkele ontmoetingen met de direct omwonenden (aangrenzende percelen) en een of meer inloopdagen voor mensen met vragen.

Veelgestelde vragen

Op de pagina Veelgestelde vragen vind je een lijst met veel gestelde vragen en de antwoorden.

Meer informatie

Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres asielopvang@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?