Opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het Van der Valk Hotel in Uden tijdelijk in gebruik als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Er zullen tot uiterlijk 1 oktober 2026 maximaal 300 bewoners verblijven.

Nieuwsbrieven COA

Contact COA

Heb je vragen over asielopvang? Zie voor meer informatie www.coa.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Vragen en meldingen specifiek over de opvang in Uden kun je e-mailen naar: uden@coa.nl.

Bij spoed kun je 24 uur per dag contact opnemen met de noodopvanglocatie via: 088 – 715 25 50 of 06 - 25 29 30 42.

Bij vragen voor de straatcoaches kun je contact opnemen via 06-41615987. Straatcoaches zijn maandag tot en met donderdag tussen 14:00 en 22:00 te bereiken en vrijdag tot en met zondag tussen 16:00 en 00:00.

Waarom een noodopvang?

De nood bij het COA is nog steeds hoog: er zijn tienduizenden nieuwe plekken nodig voor de opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging. Daarom zijn er landelijk en regionaal afspraken gemaakt: elke regio moet een bijdrage leveren. Met onze buurgemeenten hebben we die opgave onderling verdeeld. Ook Maashorst neemt haar verantwoordelijkheid.

Tijdelijk geen hotel

Tijdens het verblijf van de asielzoekers is de locatie niet beschikbaar als hotel of voor het gebruik van vergader- en feestruimten. Na de periode van drie jaar worden beide functies weer hersteld. En omdat we verwachten dat de opvang van asielzoekers ook ná deze drie jaar nog nodig is, zoeken we ook naar locaties voor opvang ná deze drie jaar.

Veelgestelde vragen

Op de pagina Veelgestelde vragen vind je een lijst met veel gestelde vragen en de antwoorden. Steeds als er nieuws is te melden over de de opvang, zullen we dat melden in de rubriek ‘Nieuws over de opvang asielzoekers’ (in de rechter kolom op deze pagina).

Meer informatie

Heb je vragen over de asielopvang voor de gemeente? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres asielopvang@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?