Nieuws opvang asielzoekers

 • Q&A opvang asielzoekers aangescherpt

  21 sep 2023 - We hebben de ‘veelgestelde vragen’ op de website opnieuw wat verder aangescherpt.

 • Tweede infobijeenkomst omwonenden

  20 sep 2023 - Maandag 18 september vond een tweede informatiebijeenkomst plaats voor de direct omwonenden.

 • Raadsinformatiebrief 13 september

  14 sep 2023 - 13 september stuurde het college een informatienota (formeel: RaadsInformatieBrief of RIB) naar de gemeenteraad om de raadsleden uitleg te geven over het vervolgproces, ter voorbereiding van de voorgenomen opvang van asielzoekers.

 • Raadsinformatiebrief 22 augustus

  8 sep 2023 - 22 augustus stuurde het college een informatienota (formeel: RaadsInformatieBrief of RIB) naar de gemeenteraad om de stand van zaken toe te lichten rond de voorbereiding van de voorgenomen opvang van asielzoekers in het Van der Valkhotel.

 • Q&A aangescherpt

  7 aug 2023 - We hebben de ‘veelgestelde vragen’ op de website aangescherpt en enkele vragen toegevoegd die naar voren kwamen tijdens de eerste bijeenkomst voor direct aanwonenden.

 • Omwonendenoverleg ingesteld

  7 aug 2023 - Op 10 juli was er een eerste informatiebijeenkomst voor direct aanwonenden (bewoners/eigenaren van de direct aan het hotel grenzende percelen). Daar konden zij zich ook opgeven voor deelname aan een omwonendenoverleg.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?