Nieuws opvang asielzoekers

 • Informatieavonden nieuwe gemeentelijke opvanglocaties Oekraïners

  5 jul 2024 - Begin juli spraken we met omwonenden van de Kerkstraat 39 in Zeeland en de Aldetiendstraat 21A in Uden over de opening van twee nieuwe gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners. Deze nieuwe locaties vervangen straks de locatie Leeuweriksweg 2 in Uden.

 • Uitspraak gerechtshof: gedoogbesluit gemeente Maashorst rechtmatig

  1 mei 2024 - Een aantal omwonenden van de asielopvang in het Van der Valk hotel in Uden heeft vorig jaar een kort geding aangespannen tegen de gemeente en het COA.

 • Stevige migratieopgave: 'Stilzitten is geen optie'

  18 apr 2024 - Net als veel andere gemeenten staat ook Maashorst de komende tijd voor een stevige opgave om migranten onderdak te bieden.

 • Persverklaring opvang asielzoekers

  21 dec 2023 - Vandaag 20 december, zijn de eerste mensen gehuisvest in Hotel van der Valk. Kort daarna hoorden we dat de omgevingsvergunning die dat mogelijk maakt door de rechter geschorst is.

 • Raadsinformatiebrief 19 december

  20 dec 2023 - Dinsdag 19 december schreef het college weer een informatienota (raadsinformatiebrief) aan de gemeenteraad.

 • Raadsinformatiebrief 28 november

  4 dec 2023 - Dinsdag 28 november schreef het college weer een informatienota (raadsinformatiebrief, ofwel RIB) aan de gemeenteraad (verzonden op 29 november) over de voortgang van de voorbereidingen.

 • Asielopvang in Uden kan van start

  30 nov 2023 - Het COA en Van der Valk Hotel hebben inmiddels voldaan aan alle voorwaarden die het college van B en W stelde aan de opvang van asielzoekers in het hotel.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?