Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Subsidies

Overzicht van subsidies door gemeente Maashorst.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2023

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2023 kunnen niet meer worden ingediend.

Aanvragen jaarlijkse subsidies 2024

Vaststellen nieuw subsidiebeleid en subsidieregelingen

Per 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden samen de nieuwe gemeente Maashorst. Een nieuwe gemeente betekent ook verandering. Dit gebeurt niet allemaal tegelijk. Zo komt er bijvoorbeeld nieuw subsidiebeleid en worden er nieuwe subsidieregelingen vastgesteld. Die zijn er nog niet bij de start van de nieuwe gemeente. Dat gebeurt in de loop van de komende 2 jaar.

De Raad heeft de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022 (Overheid.nl) (Deze link gaat naar een andere website) vastgesteld. Deze is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2022. Alle aanvragen worden aan deze verordening getoetst. Als een aanvraag aan deze verordening voldoet, wordt verder gekeken welke specifieke subsidieregeling van toepassing is.

Totdat er nieuw beleid en nieuwe subsidieregelingen voor de gemeente Maashorst zijn vastgesteld, blijven het beleid en de subsidieregelingen van de gemeenten Landerd en Uden geldig tot uiterlijk 1 januari 2024. Dit betekent dat:

De informatie over de Landerdse en Udense regelingen is nog apart vermeld op deze website. In de loop van de komende 2 jaar zullen steeds meer regelingen van de gemeente Maashorst de regelingen van Landerd en Uden vervangen.

Subsidies Maashorst

Subsidies Uden (Uden, Odiliapeel en Volkel)

Subsidies Landerd (Zeeland, Schaijk of Reek)

Subsidiekaart Uden

Voormalig Gemeente Uden hield alle verstrekte subsidies bij in een subsidiekaart. De subsidiekaart geeft een overzicht van alle structurele subsidies in het lopende jaar en alle incidentele subsidies in het voorgaande jaar.

2021

2020

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?