Subsidies

Per 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden samen de nieuwe gemeente Maashorst. Een nieuwe gemeente betekent ook verandering. Dit gebeurt niet allemaal tegelijk. Zo komt er bijvoorbeeld nieuw subsidiebeleid en worden er nieuwe subsidieregelingen vastgesteld. Die zijn er nog niet bij de start van de nieuwe gemeente. Dat gebeurt in de loop van de komende 2 jaar.

Er is wel al een (ontwerp) Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst. De Raad van de gemeente Maashorst stelt deze naar verwachting vast op 3 januari 2022. De verordening gaat (met terugwerkende kracht) in op 1 januari 2022. Alle aanvragen worden aan deze verordening getoetst. Als een aanvraag aan deze verordening voldoet, wordt verder gekeken welke specifieke subsidieregeling van toepassing is.

Totdat er nieuw beleid en nieuwe subsidieregelingen voor de gemeente Maashorst zijn vastgesteld, blijven het beleid en de subsidieregelingen van de gemeenten Landerd en Uden geldig tot uiterlijk 1 januari 2024. Dit betekent dat:

De informatie over de Landerdse en Udense regelingen is nog apart vermeld op deze website. In de loop van de komende 2 jaar zullen steeds meer regelingen van de gemeente Maashorst de regelingen van Landerd en Uden vervangen.

Gemeente Maashorst

Uden (Uden, Odiliapeel en Volkel)

Landerd (Zeeland, Schaijk of Reek)

Subsidiekaart Uden

Voormalig Gemeente Uden hield alle verstrekte subsidies bij in een subsidiekaart. De subsidiekaart geeft een overzicht van alle structurele subsidies in het lopende jaar en alle incidentele subsidies in het voorgaande jaar.

2020