Nederlander worden (naturalisatie)

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Maashorst ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Dat kan op twee manieren: de optieprocedure of de naturalisatieprocedure. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de specialist burgerzaken via telefoonnummer 0413 - 28 19 11. Als u in aanmerking komt, maakt de specialist een afspraak met u.

Kijk voor alle informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (Deze link gaat naar een andere website). Hier vindt u ook de brochure 'Hoe kunt u Nederlander worden?' (Deze link gaat naar een andere website).

Kosten optie- en naturalisatieverzoek

Soort verzoek Tarief 2023
Enkelvoudig optieverzoek €    206,00
Gemeenschappelijk optieverzoek €    351,00
Kosten mede-opterend minderjarig  kind €      23,00
Enkelvoudig naturalisatieverzoek €    970,00
Gemeenschappelijk naturalisatieverzoek € 1.238,00
Kosten naturalisatie van mee-naturaliserend minderjarig kind €    143,00
Enkelvoudig naturalisatieverzoek als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft €    722,00
Meervoudig naturalisatieverzoek als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft €    991,00

Voorwaarden Nederlander worden door optie of naturalisatie

Wilt u Nederlander worden door optie? Lees alles over de optieprocedure en de voorwaarden op de website van de IND (Deze link gaat naar een andere website)

Wilt u Nederlander worden door naturalisatie? Lees alles over de naturalisatieprocedure en de voorwaarden op de website van de IND (Deze link gaat naar een andere website).

Verplicht inburgeren

Komt u van buiten de EU, Zwitserland of Turkije voor langere tijd naar Nederland? En bent u tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd? Dan bent u verplicht om in te burgeren. Dit geldt ook voor geestelijk bedienaren, zoals imams en predikanten. Het inburgeren bestaat uit drie verplichte onderdelen: de Nederlandse taal leren, een participatieverklaring en het inburgeringsexamen.

Meenemen

Inburgering

Nederlander worden / Naturalisatie

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?