Cultuur

Op 1 januari 2022 werd de gemeente Maashorst gevormd. Een samengaan tussen de voormalige gemeenten Landerd en Uden. Dit samengaan vraagt om een nieuwe frisse blik op cultuur. Een nieuw, overtuigend verhaal voor kunst en cultuur in de gemeente Maashorst.

Nieuw Cultuurbeleid 2024-2030

De periode tot en met medio 2023 hebben we benut om nieuw cultuurbeleid te ontwikkelen. Daarbij hebben we een intensief participatietraject doorlopen samen met het lokale culturele veld, bestaande uit professionele culturele instellingen, culturele verenigingen en -gezelschappen, cultuurmakers en -beoefenaars evenals geïnteresseerde inwoners.

In september 2023 heeft de gemeenteraad van Maashorst unaniem het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld voor de periode 2024-2030. U vindt dit beleid hier (PDF, 30.4 MB).

Onderdeel van dit nieuwe beleid zijn subsidieregelingen waarmee we het lokale culturele veld stimuleren.

U vindt alle informatie over deze regelingen en hoe u een aanvraag kunt indienen via de volgende pagina's:

Cultuurbeleid maken we samen

We willen de periode tot en met medio 2023 benutten om een nieuw cultuurbeleid op te stellen voor de gemeente Maashorst. Dit nieuwe beleid geeft ons inzicht in de ambities, aandachtspunten en het uitvoeringsprogramma op het gebied van cultuur voor de periode van 2024-2030. Dit proces kent een intensieve betrokkenheid van het lokale culturele veld, bestaande uit professionele culturele instellingen, culturele verenigingen en -gezelschappen, cultuurmakers en -beoefenaars evenals geïnteresseerde inwoners. Daarnaast worden ook het College en raads- en fractieleden actief betrokken. Aan deze stakeholders wordt gedurende het proces meermaals gevraagd input te leveren. Hiermee willen we een nieuw beleid neerzetten dat draagvlak heeft.

Proces

Het proces richt zich allereerst op de vorming van een ambitie- en kadernota in de periode tot en met eind november 2022. Vervolgens wordt op basis daarvan het cultuurbeleid gevormd in de periode van december 2022 t/m mei 2023. Stakeholders worden betrokken in beide fases. Hieronder staat de planning.

Meer informatie

Op deze website vind u altijd de meest complete informatie over ons nieuwe cultuurbeleid. Heeft u vragen, of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met Maud van de Weem, beleidsadviseur Cultuur via: maud.vandeweem@gemeentemaashorst.nl of bel 0413 - 281911

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?