Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

Vanaf 1 mei 2017 is er de Subsidieregeling Cultuurfonds Uden (Deze link gaat naar een andere website). Het fonds is voor unieke, innovatieve kunst- en cultuuractiviteiten die bijdragen aan het stimuleren en versterken van kunst en cultuur.

Het moet gaan om projecten die aansluiten bij de cultuurvisie van de gemeente. De gemeente kan hiervoor eenmalig een subsidie van maximaal € 5.000,- per project verstrekken. Ieder jaar wordt voor deze regeling een subsidieplafond vastgesteld. Dat is het maximale bedrag dat voor dat jaar beschikbaar is.

Voor 2023 is een subsidieplafond vastgesteld van € 50.665.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

Cultuurmakers, professionals en amateurs, die verbonden zijn aan een culturele organisatie kunnen een bijdrage uit het Cultuurfonds Uden krijgen.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Cultuurfonds Uden, moet de activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

Meer informatie vindt u in de Subsidieregeling Cultuurfonds Uden (Deze link gaat naar een andere website).

Aanvragen Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

De subsidie moet acht weken van tevoren worden aangevraagd met het Aanvraagformulier Cultuurfonds Uden (PDF, 59.3 kB). Stuur het ondertekende formulier naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden. Aanvragen die per e-mail worden ingediend, nemen wij niet in behandeling. Let op: uiterlijk drie maanden na afloop van de subsidieperiode moet u ook een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Bij deze aanvraag hoort een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?