Subsidieregeling Cultuurfonds Maashorst

De gemeente Maashorst heeft een fonds om unieke, innovatieve kunst- en cultuuractiviteiten mede mogelijk te maken en zo bij te dragen aan het stimuleren en versterken van kunst en cultuur.

Het moet gaan om projecten die aansluiten bij het cultuurbeleid van de gemeente. De gemeente kan hiervoor eenmalig een subsidie van maximaal € 2.500,- per project verstrekken.

Ieder jaar wordt voor deze regeling een subsidieplafond vastgesteld. Dat is het maximale bedrag dat voor dat jaar beschikbaar is. Het subsidieplafond voor 2024 bedraagt € 37.500,- inclusief indexering. Vanaf 2025 bedraagt het subsidieplafond € 25.000,- exclusief indexering.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

Cultuurmakers, professionals en amateurs, die verbonden zijn aan een culturele organisatie kunnen een bijdrage uit de subsidieregeling krijgen.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

Meer informatie vindt u in de Subsidieregeling Cultuurfonds gemeente Maashorst 2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) (Deze link gaat naar een andere website)

Aanvragen subsidie Cultuurfonds Maashorst

De subsidie moet acht weken van tevoren worden aangevraagd met het Aanvraagformulier Cultuurfonds Maashorst. (PDF, 69.1 kB) Stuur het ondertekende formulier naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden. Aanvragen die per e-mail worden ingediend, nemen wij niet in behandeling. Let op: uiterlijk drie maanden na afloop van de subsidieperiode moet u ook een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Bij deze aanvraag hoort een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit.

Vaststellen

Een aanvraag voor de vaststelling van een subsidie doe je schriftelijk. Hiervoor kun je het volgende formulier gebruiken: Vaststelling eenmalige of incidentele subsidie (PDF, 77.0 kB).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?