Subsidieregeling POV/VE Maashorst

Peuteropvang (POV) en voor- en vroegschoolse educatie (VE) dragen bij aan een goede voorbereiding op de basisschool. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ieder kind hier gebruik van kan maken. De subsidieregeling POV/VE (Deze link gaat naar een andere website) zorgt ervoor dat dit ook voor alle ouders financieel toegankelijk is.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

De subsidie is van toepassing op:

Aanvragen subsidie POV/VE Maashorst

Wil je een subsidie aanvragen, vul dan het Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie POV/VE (DOCX, 87.3 kB) in. Stuur het ondertekende formulier naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden. Je bent als kinderopvangorganisatie zelf verantwoordelijk om de subsidie aan te vragen en te verrekenen met de klant.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via vragenoversubsidies@gemeentemaashorst.nl (niet voor het indienen van aanvragen).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?