Subsidieregeling POV/VVE Maashorst

Peuteropvang (POV) en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) dragen bij aan een goede voorbereiding op de basisschool. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ieder kind hier gebruik van kan maken. De subsidieregeling POV/VVE (DOCX, 87.3 kB) zorgt ervoor dat dit ook voor alle ouders financieel toegankelijk is.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

De subsidie is van toepassing op: 

Aanvragen subsidieregeling POV/VVE Maashorst

Wilt u een subsidie aanvragen, vul dan het Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie POV/VVE (PDF, 48.3 kB) in. Stuur het ondertekende formulier naar de gemeente Maashorst, t.a.v. Subsidies, Postbus 83, 5400 AB Uden. U bent als kinderopvangorganisatie zelf verantwoordelijk om de subsidie aan te vragen en te verrekenen met de klant.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?