Subsidieregelingen voor gemeentelijke monumenten Maashorst

We vinden de monumenten in onze gemeente belangrijk. Daarom willen we eigenaren ondersteunen in de instandhouding van hun gemeentelijk monument.

Monumentenwacht

De gemeente biedt een gratis abonnement op de Monumentwacht Noord-Brabant aan. De Monumentwacht voert dan periodiek bouwkundige inspecties uit aan je monument en adviseert over uit te voeren onderhoud. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van de Monumentenwacht (Deze link gaat naar een andere website). De Monumentenwacht neemt dan contact op met de gemeente, en de betaling verzorgen wij.

Onderhoudssubsidie

Bij de gemeente kun je een subsidie aanvragen voor het onderhoud van een (gebouwd) gemeentelijke monument of voor het onderhoud van je groenmonument (zoals een boom). Hiervoor geldt de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten gemeente Maashorst 2023 (Deze link gaat naar een andere website).
We stellen elk jaar een subsidieplafond vast. Dat is het maximale bedrag dat voor dat jaar beschikbaar is. De subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

Onder voorwaarden kunnen eigenaren subsidie krijgen voor onderhoud aan een gemeentelijk gebouwd monument. Je kunt geen gemeentelijke subsidie krijgen voor een rijksmonument.

Daarnaast kunnen eigenaren van een gemeentelijk groenmonument onder voorwaarden subsidie krijgen voor maatregelen die nodig zijn om het groenmonument duurzaam in stand te houden. Het gaat hierbij alleen om bomen met de status monumentaal. Je kunt geen gemeentelijke subsidie krijgen voor potentieel monumentale bomen. Monumentale bomen zijn aangewezen in de Lijst en kaarten beschermde houtopstand gemeente Maashorst 2023 (Deze link gaat naar een andere website).

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor onderhoudssubsidie van een gebouwd monument moet je minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voor het onderhoud aan een groenmonument gelden onder andere deze voorwaarden:

Alle voorwaarden zijn te vinden in de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten gemeente Maashorst (Deze link gaat naar een andere website). Hierin staan zowel de voorwaarden voor subsidie van gebouwde monumenten (hoofdstuk 1) als de voorwaarden voor subsidie bij groenmonumenten (hoofdstuk 2).

Aanvragen Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

Je kunt de subsidie aanvragen door gebruik te maken van het Aanvraagformulier subsidie gebouwde monumenten (PDF, 76.1 kB) of het Aanvraagformulier subsidie groenmonumenten (PDF, 268.1 kB).

Verduurzamingssubsidie monumenten

Momenteel bieden wij geen subsidie voor het restaureren en/of verduurzamen van monumenten. Voor zowel gemeentelijke als rijksmonumenten zijn voordelige leningen beschikbaar via het Restauratiefonds (Deze link gaat naar een andere website). Het Restauratiefonds kan je ook ondersteunen met advisering en begeleiding.

Omgevingsvergunning

Onderhoud aan een gebouwd monument mag je zonder vergunning uitvoeren voor zover de detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur van het monument niet wijzigen. Is dit wel het geval, dan ben je verplicht om eerst een omgevingsvergunning te verkrijgen.

Het kan zijn dat je bij verbouwing of onderhoud te maken krijgt met de commissie omgevingskwaliteit. Dit heette eerst de monumentencommissie. De commissie omgevingskwaliteit geeft advies over de instandhouding van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Zij kijken mee of de wijzigingen aan het monument afbraak van de monumentale waarden met zich meebrengen.

Rijksmonument

Ben je eigenaar van een rijksmonument? Dan kom je niet in aanmerking voor deze subsidies. Voor rijksmonumenten worden via het Rijk verschillende regelingen aangeboden. Via monumenten.nl (Deze link gaat naar een andere website) kun je hierover meer informatie vinden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via vragenoversubsidies@gemeentemaashorst.nl. Of bel het algemene nummer 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?