Oekraïne

Door de oorlog ontvluchten veel Oekraïners hun land. Een groot deel van deze vluchtelingen wordt opgevangen door de lidstaten van de Europese Unie. In de gemeente Maashorst worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op drie locaties:

Omdat de locatie Leeuweriksweg 2 binnenkort gesloopt wordt om plaats te maken voor 120 nieuwe woningen, verhuizen de Oekraïners die daar wonen in de herfst van 2024 naar nieuwe locaties, nl. de Aldetiendstraat 21a in Uden (45 slaapplekken) en de Kerkstraat 39 in Zeeland (50 slaapplekken).

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Deze richtlijn geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Als u onder de richtlijn valt, mag u tot 4 maart 2025 in Nederland blijven. Via onderstaande link krijgt u informatie over wanneer u onder deze richtlijn valt. En wat u moet doen als u onder de richtlijn valt.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne | IND (Deze link gaat naar een andere website)

NL Alert

Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

Toen de oorlog in Oekraïne begon, kwamen in korte tijd veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) die door gemeenten wordt uitgevoerd. In de RooO staat hoe gemeenten vluchtelingen uit Oekraïne kunnen opvangen en hoeveel leefgeld de vluchtelingen krijgen. De regeling geldt sinds 1 april 2022. Dankzij de RooO konden vluchtelingen uit Oekraïne snel worden opgevangen.

De RooO had ook nadelen. De uitvoering was complex en het leefgeld was hoger dan voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen in de bijstand. Daarom heeft het Rijk de RooO samen met gemeenten duidelijker en eerlijker gemaakt, met het oog op de uitvoerbaarheid. Sommige wijzigingen in de RooO gingen in per 1 december 2022, andere wijzigingen gaan in per 1 februari 2023.

Op de webpagina van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website) leest u in verschillende talen wat er precies verandert en wat dit betekent voor u en uw gezin. 

Let op: ook kan de hoogte van uw Leefgeld veranderen per 1 februari, daarom is het erg belangrijk de factsheets goed door te nemen.  

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wij krijgen veel vragen van inwoners over de oorlog in Oekraïne. Veel informatie vindt u op de verzamelsite (Deze link gaat naar een andere website) van onder meer VluchtelingenWerk Nederland. Op deze pagina vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over de opvang in de gemeente Maashorst. Deze wordt steeds aangepast en aangevuld.

Heeft u een mooi initiatief of praktische hulpvraag en kunt u de informatie niet vinden bij de veelgestelde vragen en antwoorden? Neem dan contact op via oekraine@gemeentemaashorst.nl

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?