Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Privacy en auteursrecht

De gemeente gebruikt persoonsgegevens bij haar dienstverlening. Zo’n persoonsgegeven is herleidbaar naar jou als privépersoon. Dat raakt jouw privacy. Maar jouw privacy omvat meer. Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen volgens:

We hebben in ons privacybeleid (PDF, 1.4 MB) vastgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Telecommunicatiewet

Alle pagina's waarop je persoonsgegevens met de gemeente deelt (digitale formulieren) zijn voorzien van beveiliging die vergelijkbaar is met de manier waarop je via internet met jouw bank communiceert. Dit betekent dat jouw gegevens vanaf jouw computer versleuteld naar de website van de gemeente worden verzonden. Jouw persoonsgegevens worden niet online opgeslagen, maar worden direct doorgestuurd naar systemen of administraties binnen de gemeente.

Cookies

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe je de website gebruikt. Lees alles over het gebruik van cookies in onze Cookiebepaling.

Online privacyverklaring

Via de website van de gemeente Maashorst worden bepaalde gegevens van jouw websitebezoek opgeslagen. Hoe de gemeente Maashorst hiermee omgaat, lees je op de pagina Online privacyverklaring.

DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD vereist. Met jouw DigiD kun je je identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met jou van doen hebben als je online een dienst aanvraagt. Alle informatie over het gebruik en het aanvragen van DigiD vind je op de website van DigiD (Deze link gaat naar een andere website).

Beveiligde e-mails

De gemeente Maashorst gebruikt ZIVVER om e-mails die persoonsgegevens of privacy gevoelige informatie bevatten, veilig te versturen. Op de pagina over ZIVVER lees je meer informatie over hoe dit e-mailprogramma werkt.

Wet Basisregistratie personen (BRP)

De gemeente Maashorst registreert gegevens van haar inwoners in de Basisregistratie personen (BRP). Om te garanderen dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, is er de Wet Basisregistratie personen (BRP). Deze wet regelt welke persoonsgegevens de gemeente van jou mag opnemen.

Inzagerecht

Je hebt recht op het inzien van jouw persoonsgegevens die wij registreren in de BRP. Alle informatie hierover lees je op de pagina Inzagerecht.

Geheimhouding persoonsgegevens

Ook heb je het recht om de gemeente te vragen om jouw gegevens niet aan bepaalde personen en instanties te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Je leest hier alles over op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Jouw persoonsgegevens kunnen behalve in de BRP ook in andere gemeentelijke administraties of systemen voorkomen. Bijvoorbeeld als je een omgevingsvergunning of uitkering aanvraagt. In de AVG staat dat de gemeente jouw persoonsgegevens alleen voor vastgelegde doelen mag gebruiken. Alles over het gebruik van persoonsgegevens volgens de AVG lees je op de pagina Rechten van betrokkene.

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) controleert of wij ons houden aan de AVG. Ook heeft de FG een belangrijke bijdrage in het voorkomen van een datalek of inbreuk van persoonsgegevens. Heb je een vraag of wil je meer informatie over privacy en/of het gebruik van persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen met de FG via het contactformulier AVG (Deze link gaat naar een andere website).

Melding datalek

Heb je te maken met een datalek? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente. Wij gaan hier dan direct mee aan de slag.

Datalek melden

De tekstuele inhoud van deze website valt onder de Creative Commons Zero (CC-0) (Deze link gaat naar een andere website) licentie.

Het beeldmateriaal, logo en huisstijl op deze website en het ontwerp van de website vallen onder het auteursrecht van de gemeente Maashorst en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?