Privacy en auteursrecht

De gemeente gebruikt persoonsgegevens bij haar dienstverlening. Zo’n persoonsgegeven is herleidbaar naar u als privépersoon. Dat raakt uw privacy. Maar uw privacy is meeromvattend. Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen volgens:

We hebben in ons privacybeleid (PDF, 1.4 MB) vastgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Telecommunicatiewet

Alle pagina's waarop u persoonsgegevens met de gemeente deelt (digitale formulieren) zijn voorzien van beveiliging die vergelijkbaar is met de manier waarop u via internet met uw bank communiceert. Dit betekent dat uw gegevens vanaf uw computer versleuteld naar de website van de gemeente worden verzonden. Uw persoonsgegevens worden niet online opgeslagen, maar worden direct doorgestuurd naar systemen of administraties binnen de gemeente.

Cookies

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. Lees alles over het gebruik van cookies in onze Cookiebepaling.

Online privacyverklaring

Via de website van de gemeente Maashorst worden bepaalde gegevens van uw websitebezoek opgeslagen. Hoe de gemeente Maashorst hiermee omgaat, vindt u op de pagina Online privacyverklaring.

DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD vereist. Met uw DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u van doen hebben als u online een dienst aanvraagt. Alle informatie over het gebruik en het aanvragen van DigiD vindt u op de website van DigiD (Deze link gaat naar een andere website).

Beveiligde e-mails

De gemeente Maashorst gebruikt ZIVVER om e-mails die persoonsgegevens of privacy gevoelige informatie bevatten, veilig te versturen. Op de pagina over ZIVVER leest u meer informatie over hoe dit e-mailprogramma werkt.

Wet Basisregistratie personen (BRP)

De gemeente Maashorst registreert gegevens van haar inwoners in de Basisregistratie personen (BRP). Om te garanderen dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, is er de Wet Basisregistratie personen (BRP). Deze wet regelt welke persoonsgegevens de gemeente van u mag opnemen.

Inzagerecht

U heeft recht op het inzien van uw persoonsgegevens die wij registreren in de BRP. Alle informatie hierover vindt u op de pagina Inzagerecht.

Geheimhouding persoonsgegevens

Ook heeft u het recht om de gemeente te vragen om uw gegevens niet aan bepaalde personen en instanties te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. U leest hier alles over op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw persoonsgegevens kunnen behalve in de Brp ook in andere gemeentelijke administraties of systemen voorkomen. Bijvoorbeeld als u een omgevingsvergunning of uitkering aanvraagt. In de AVG staat dat de gemeente uw persoonsgegevens alleen voor vastgelegde doelen mag gebruiken. Alles over het gebruik van persoonsgegevens volgens de AVG leest u op de pagina Rechten van betrokkene.

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) controleert of wij ons houden aan de AVG. Ook heeft de FG een belangrijke bijdrage in het voorkomen van een datalek of inbreuk van persoonsgegevens. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over privacy en/of het gebruik van persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de FG via ons algemene contactformulier (Deze link gaat naar een andere website).

Melding datalek

Alle informatie over het melden van een datalek of andere beveiligingsproblemen, leest u op de pagina Melding datalek.

De tekstuele inhoud van deze website valt onder de Creative Commons Zero (CC-0) (Deze link gaat naar een andere website) licentie.

Het beeldmateriaal, logo en huisstijl op deze website en het ontwerp van de website vallen onder het auteursrecht van de gemeente Maashorst en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?