Inzagerecht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) te bekijken. Dit wordt het inzagerecht genoemd. Ouders of verzorgers met ouderlijk gezag hebben ook inzage in gegevens van hun minderjarige kinderen. In de BRP staan enkele gegevens van uzelf en uw ouders, zoals namen, geboortedatum, geboorteplaats en het burgerservicenummer. Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of heeft u kinderen? Dan staan ook hun gegevens bij uw gegevens vermeld.

Uw persoonsgegevens bekijken

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen bekijken? Dan kunt u op Mijnoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD (Deze link gaat naar een andere website). U kunt ook een afspraak maken om uw gegevens op het gemeentehuis te bekijken. Rechtstreekse inzage in uw gegevens is gratis. Een medewerker kijkt dan met u in het systeem. Let op: het bekijken van uw gegevens via het inzagerecht is geen officiële verklaring van de gemeente zoals een uittreksel uit de Basisregistratie Personen.

Wilt u een uittreksel BRP aanvragen?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en waar nodig andere gegevens. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding. Voor een uittreksel van uw persoonsgegevens uit de BRP worden wel kosten voor berekend. Voor meer informatie en het aanvragen van een uittreksel kunt u terecht op de pagina Uittreksel Basisregistratie Personen.

Wijzigingen in uw persoonsgegevens

Kloppen uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Dan kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te passen. U moet dit wel met bewijsstukken kunnen aantonen.

Wie kunnen uw gegevens inzien? 

De gemeente is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Organisaties die gegevens uit het BRP krijgen, gaan uiteraard zorgvuldig met uw privacy om. Zij gebruiken uw gegevens alleen om hun taken correct uit te voeren. Wilt u weten welke instanties of personen uw persoonsgegevens krijgen en waarom? Dit kunt u opzoeken in de BRP-scan van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website). Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Bent u onder curatele gesteld? Dan mag uw curator uw gegevens inzien. U hoeft de curator hiervoor niet te machtigen.

Overzicht verstrekkingen uit de BRP aanvragen

Wilt u weten aan wie er in het afgelopen jaar uw gegevens uit de BRP zijn verstrekt? Dan kunt u een overzicht opvragen via het digitale formulier Basisregistratie Personen (BRP)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?