Geheimhouden persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (Deze link gaat naar een andere website) (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering of pensioen. Soms geven we uw gegevens ook door aan anderen (Deze link gaat naar een andere website). Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding (verstrekkingsbeperking) van uw persoonsgegevens. 

U kunt de geheimhouding ook schriftelijk regelen. U stuurt dan een ondertekend verzoek voor geheimhouding (verstrekkingsbeperking) en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de gemeente. U hoeft bij dit verzoek geen reden voor de geheimhouding op te geven.

Wat kost het?

Wie kan geheimhouding aanvragen?

U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent van Maashorst en 16 jaar of ouder bent. U kunt voor uw kinderen tot 16 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.

Verhuist u naar een andere gemeente?

U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. De nieuwe gemeente neemt dit over.

Soms moeten we uw persoonsgegevens toch doorgeven

Dit kan ook gebeuren als u geheimhouding (verstrekkingsbeperking) heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben, zoals de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?