Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita)

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

Afspraak maken bewijs van in leven zijn (Deze link gaat naar een andere website)

Afspraak maken attestatie de vita (Deze link gaat naar een andere website)

Voor wie kun je de aanvraag doen?

Je kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

Wat kost het?

Tarieven 2024:

Dit neem je mee

Iemand machtigen

Kun je niet persoonlijk langskomen? Dan kun je iemand anders machtigen om de aanvraag voor een bewijs van in leven zijn voor jou te doen. Dit kan niet voor de aanvraag van een attestatie de vita.

Dit neemt de gemachtigde mee

De baliemedewerker van het stadhuis geeft het bewijs van in leven zijn mee aan de gemachtigde.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?