Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita)

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

Afspraak maken bewijs van in leven zijn (Deze link gaat naar een andere website)

Afspraak maken attestatie de vita (Deze link gaat naar een andere website)

Wie kan de aanvraag doen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

Wat kost het?

Tarieven 2023:

Wat moet u meenemen? 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?