Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord is ondernemen met oog voor de gemeenschap waar u en uw bedrijf onderdeel van uitmaken. Door te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld. Onze gemeente werkt op dit vlak samen met andere organisaties in het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Daardoor kijken we over onze gemeentegrenzen heen.

Het hebben van werk is belangrijk voor de eigenwaarde van mensen. Zeker als iemand door omstandigheden in de bijstand zit of bijvoorbeeld nog maar nét in Nederland woont. We spannen ons als gemeente tot het uiterste in om al onze inwoners maximaal te laten meedoen. Met een breed pakket aan oplossingen bieden we zowel ondernemers als werkzoekenden maatwerk.

Welke mensen begeleiden wij naar werk?

De mensen die wij begeleiden wonen in onze gemeente. Ze hebben een uitkering vanuit de Participatiewet, ook wel bijstandsuitkering genoemd. Dit betekent dat ze geen recht (meer) hebben op een UWV-uitkering (bijvoorbeeld een Wajong- of een werkeloosheidsuitkering) en een beroep op ons doen omdat ze niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Er is heel veel mogelijk. Hieronder vindt u onze oplossingen. Heeft u nog vragen? Of bent u op zoek naar een bedrijfsadvies? Neem dan contact op met onze accountmanager Patrick van der Sluijs: 06 - 13 98 13 00.