Social Return

Social Return wil zeggen dat u als organisatie of als werkgever wat terug doet voor de maatschappij. U kunt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bewust kiezen voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Behalve dat u zich inzet voor de maatschappij, draagt het ook bij aan uw opgave vanuit de Quotumwet. Ook wordt bij een aanbestedingsprocedure steeds vaker gevraagd om een vorm van social return.

Misschien denkt u dat er in uw organisatie geen geschikt werk is voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt of iemand uit het doelgroepregister? Wij kunnen u daar bij adviseren. Want vaak zijn er toch mogelijkheden. Door bijvoorbeeld eenvoudige en routinematige werkzaamheden uit bestaande banen te lichten, en daarvan een aparte functie te maken. Dat kan het voor u mogelijk maken om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Interessante regelingen social return

Er zijn diverse mogelijkheden voor een kandidaat die u inzet vanuit social return:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?