Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

(forfaitaire) Loonkostensubsidie

Het aannemen van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor u een risico zijn. In productiviteit of aandacht die u moet besteden aan de begeleiding. Dan is de loonkostensubsidie misschien interessant voor u.

Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat laatste gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Kan een werknemer niet alle taken uitvoeren die bij zijn functie horen? Dan kunt u dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen.

Welke werknemers komen in aanmerking? 

Dan zou dit een medewerker kunnen zijn die in aanmerking komt voor loonkostensubsidie. Voorwaarde is dat deze medewerker nog niet eerder bij u heeft gewerkt.

Loonkostensubsidie

Een medewerker werkt eerst 2 of 3 maanden op basis van een proefplaatsing. Dit betekent dat de medewerker werkt met behoud van uitkering. De werknemer leert in deze periode het werk kennen. NA circa 8 weken wordt er een loonwaardemeting uitgevoerd. Hierbij wordt de arbeidsproductiviteit van de werknemer gemeten. Op basis daarvan wordt berekend welke maandelijkse tegemoetkoming in de loonkosten u van ons ontvangt. Dit gaat in vanaf de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. De werknemer wordt net als zijn reguliere collega’s in dienst genomen bij uw bedrijf en ontvangt de voor uw branche geldende salarisnorm.

Forfaitaire loonkostensubsidie

De medewerker komt vanaf de eerste werkdag betaald bij u in dienst. Tijdens de eerste 6 maanden geldt er een fictieve loonwaarde van 50%. Dit betekent dat er 50% van het minimumloon (naar rato van het aantal werkuren) wordt gecompenseerd, plus 23,5% werkgeverslasten over dat bedrag. Aan het einde van de 6 maanden wordt er een loonwaardemeting gedaan. Daaruit komt de daadwerkelijke loonwaarde, die hoger of lager kan zijn dan 50%. Vanaf maand 7 wordt er op basis van de daadwerkelijke loonwaarde gecompenseerd. De 6 maanden forfaitaire loonkostensubsidie worden niet achteraf verrekend.

Komt de loonwaardemeting onder 30% of boven de 80% uit? In dat geval gelden er andere regels, onze arbeidsconsulenten zullen dit dan met u bespreken.

Om u een beeld te geven van de hoogte van de subsidie, kunt u de rekentool op de website van Samen voor de klant (Deze link gaat naar een andere website) raadplegen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Let op: er wordt altijd een compensatieberekening gemaakt op basis van het wettelijk minimumloon. Als het salaris van de medewerker hoger is (cao-loon), wordt er toch uitgekeerd op basis van het minimumloon.

Nog meer voordelen voor u

Zodra een medewerker wordt ingezet met loonkostensubsidie, heeft hij automatisch recht op opname in het doelgroepenregister. Dat heeft voor u dus ook voordelen als het gaat over de Quotumwet (banenafspraak). De opname in het doelgroepenregister moet worden aangevraagd bij het UWV.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?