Koopzondagen en winkeltijden

In de Winkeltijdenwet is vastgelegd dat winkels elke werkdag (maandag tot en met zaterdag) van 6.00 uur tot 22.00 uur open mogen zijn. Iedere winkelier mag zelf bepalen in hoeverre hij daar gebruik van maakt.

Let op!Let op! Een aantal digitale formulieren voor bedrijven en organisaties werken op dit moment niet. Heeft u vragen? Neem contact op via info@gemeentemaashorst.nl.

Volgens de wet moeten de winkels in principe gesloten zijn op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur, tenzij de gemeente iets anders regelt. Als de gemeente Maashorst de nieuwe Verordening Winkeltijdentijdenwet vastlegt, leest u dat op deze pagina.

Ontheffing winkeltijdenwet aanvragen

Voor een bijzondere gelegenheid kunt u een ontheffing van de Winkeltijdenwet aanvragen. Bijvoorbeeld voor de opening van een nieuwe winkelvestiging, een (aantoonbare) vestigingsjubilea of een heropening. 

Een aanvraag voor een ontheffing voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard moet minimaal 4 weken voor aanvang van deze bijzondere gelegenheid van worden aangevraagd. U kunt de ontheffing winkeltijdenwet online aanvragen:

Kosten