Nieuws

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Uitnodiging Inspreekavond Kadernota 2024

  1 jun 2023 - De gemeenteraad wil jou als inwoner van Maashorst graag betrekken bij het bepalen van de koers voor de komende jaren; waar willen we ons gemeentegeld voor 2024 aan besteden.

 • Samenwerking in natuurgebied De Maashorst krijgt nieuwe vorm

  31 mei 2023 - In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas aan de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Zij doen gezamenlijk wat samen moet en pakken zaken zelfstandig op waar dat kan.

 • Verlengde Noordlaan Odiliapeel aansluiten op N264

  31 mei 2023 - Het college van B en W van Maashorst heeft vandaag besloten het bestemmingsplan Verlengde Noordlaan Odiliapeel ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan voorziet in de verlenging van de Noordlaan tot aan de N264.

 • Omklap N605 Volkel: stappen gezet en hogere kosten

  31 mei 2023 - In de aanloop naar de omklap van de N605 bij Volkel zijn weer enkele stappen gezet. Er is een inspiratieboek opgeleverd en de gemeente Maashorst werkt aan een ruimtelijk perspectief. Ook zijn de kosten opnieuw geïndexeerd.

 • Toch aanbod voor kleinere ondernemers op Reek-Zuid

  31 mei 2023 - De plannen voor de bouw van 25 ondernemerswoningen en 4 gewone woningen op Reek-Zuid gaan niet door. De ontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Maashorst verwacht dat op basis van het bestaande bestemmingplan op deze plek nog wel ruimte is voor zo’n zes woonwerkkavels.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?