Natuurgebied de Maashorst

De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant. Ooit stroomde hier de Maas. Door een breuk in de aardkorst kwam de aarde echter steeds meer omhoog. Daardoor werd de Maas naar het oosten gedrukt en kwam het land alsmaar hoger te liggen. Die hoogte heet een horst. Vandaar de naam: Maashorst.

Inmiddels is er niets meer van dat hoogteverschil te merken, maar de bodem laat nog wel sporen van de breuk zien. Aan de westkant het natuurgebied ligt een van de grootste breuken: de Peelrandbreuk. Langs de Peelrandbreuk zijn veel wijstgronden. Dat zijn hooggelegen, drassige gebieden waar het grondwater als kwel omhoog komt. Een zeldzaam fenomeen dat nergens in Europa zo goed zichtbaar is als hier in de Maashorst.

In de loop der eeuwen is het natuurgebied door toedoen van de mens flink veranderd. Daarvan getuigen ook de archeologische vondsten die hier zijn gedaan: vorstengraven uit de vroege ijzertijd, een prehistorische begraafplaats, brons uit de Romeinse tijd en resten van dorpen uit de middeleeuwen. Nu krijgt de natuur hier weer de ruimte om zich te herstellen. Wisenten, taurossen en exmoorpony’s, imposante grote grazers, zorgen ervoor dat het natuurlandschap weer wordt zoals het ooit was: wild, puur en authentiek. Met open plekken en donkere stukken bos. Met heidevelden en poelen. Een natuurgebied waar planten en dieren zich thuis voelen en waar de mens toeschouwer is.

Zelf dit stuk prachtige natuur ontdekken? Kijk voor informatie, programma’s en heel veel tips (ook over verblijf) op www.natuurgebieddemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?