Inburgeren

Komt u van buiten de Europese Unie in Nederland wonen? Dan moet u meestal inburgeren. Door in te burgeren doet u zo snel mogelijk mee in de samenleving. U leert de Nederlandse taal, hoe alles werkt en hoe wij met elkaar omgaan in Nederland. Daarna doet u een inburgeringsexamen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

Heeft u op 1 januari 2022 of later rechtmatig verblijf in Nederland gekregen? Dan geldt de nieuwe Wet Inburgering 2021 voor u.

Heeft u vóór 1 januari 2022 rechtmatig verblijf gekregen? Dan geldt de oude Wet Inburgering voor u. Lees dan op www.inburgeren.nl (Deze link gaat naar een andere website) hoe u moet inburgeren.

Inburgering: Wat moet ik doen?

Kreeg u uw verblijfsvergunning op of na 1 januari 2022? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? Bekijk dan de brief online op DUO Inburgeren - Inloggen op Mijn Inburgering (Deze link gaat naar een andere website).

U heeft 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. Dit is uw inburgeringstermijn.

Plan inburgering en participatie voor asielmigranten

De gemeente gaat u begeleiden bij uw inburgering. Misschien gaat u de inburgering combineren met werk. De gemeente nodigt u uit voor een toets (de leerbaarheidstoets) en één of meerdere uitgebreide gesprekken (brede intake). Dan maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan: het plan inburgering en participatie (PIP). Dit plan past bij uw eigen mogelijkheden. In het plan staat bijvoorbeeld:

U bent verplicht om naar de gesprekken met de gemeente te komen en om mee te werken aan de stappen die in uw persoonlijk plan staan.

Wat kost het inburgeren?

De gemeente betaalt voor asielmigranten

Bent u asielmigrant? dan betaalt de gemeente de kosten van uw traject. U kunt geen geld lenen bij DUO.

Gezinsmigranten betalen zelf

Bent u geen asielmigrant, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een toets (de leerbaarheidstoets) en maakt de gemeente met u een plan inburgering en participatie (PIP).

U kunt vervolgens zelf een school kiezen (Deze link gaat naar een andere website). U moet dan zelf de cursus en het examen betalen. Hiervoor kunt geld lenen bij DUO (Deze link gaat naar een andere website). U moet later wel de lening terugbetalen met rente (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe lang duurt het inburgeren?

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Deze termijn gaat in na het ondertekenen van het plan inburgering en participatie (PIP).

Meer informatie

Video over inburgeren in Nederland

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?