Toegankelijkheid

Gemeente Maashorst wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1, niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: www.GemeenteMaashorst.nl.

Status toegankelijkheid

Gemeente Maashorst verklaart dat de website www.gemeentemaashorst.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Maashorst. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring. (Deze link gaat naar een andere website)

Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de naleving van de toegankelijkheidseisen te verbeteren:

Interne controle voor publicatie

Onze redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid. Alleen de webredactie kan informatie op de website plaatsen. Bij documenten zoals pdf's controleert de redactie op toegankelijkheid en doet waar mogelijk aanpassingen.

Software

Het Content Management Systeem biedt ondersteuning aan de webredactie om goed toegankelijke pagina's te maken. De website is gebouwd op een manier die naleving van de toegankelijkheidseisen zoveel mogelijk ondersteunt.

Toepassen toegankelijkheidseisen

Toepassing van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling). Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de toegankelijkheidseisen goed toe te passen.

Toegankelijkheidsonderzoek door externe partij

De website wordt getest door een toegankelijkheidsspecialist. Deze toetsen bestaan uit een nulmeting en een eenmeting. We hopen de nulmeting medio 2022 uit te laten voeren. Naar aanleiding van de nulmeting stellen we een geregistreerde Toegankelijkheidsverklaring op.

Toegankelijke PDF's

Niet al onze pdf's voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Het aanpassen van alle documenten zou onevenredig veel tijd en geld kosten. Veelgebruikte documenten passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen. Het komt voor dat deze documenten niet doorzoekbaar zijn of op andere aspecten niet voldoen aan de webrichtlijnen. Kunt u een pdf-document niet goed lezen? Stuur ons een e-mail info@gemeentemaashorst.nl zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Subdomeinen

Subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:

Subdomeinen die in direct beheer van de gemeente Maashorst zijn:

Toegankelijkheid subdomeinen

De genoemde websites onder 'Subdomeinen' voldoen op dit moment niet aan de toegankelijkheidseisen (met als uitzondering: maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website)). Echter, deze vallen gedeeltelijk of volledig buiten de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (zie Artikel 2, tweede lid (Deze link gaat naar een andere website)). Ons doel is om eerst het hoofddomein (www.gemeentemaashorst.nl) zover mogelijk toegankelijk te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via e-mail info@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?