Inzamelen bedrijfsafval

De gemeente verzorgt niet de inzameling van bedrijfsafval. Als bedrijf regel je dit zelf met een inzamelbedrijf.

Verpakkingsafval

Bedrijven mogen hun verpakkingsafval niet aanbieden met de afvalinzameling van huishoudens. Je regelt dit zelf met een inzamelbedrijf. Daarnaast loopt er een initiatief vanuit het Afvalfonds Verpakkingen. Alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval kunnen zich bij hen aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.
Lees meer hierover op Afval Goed Geregeld | Afval scheiden op werk (Deze link gaat naar een andere website).

Milieustraat

Bedrijven mogen hun afval niet inleveren bij de Milieustraat. Uitzondering is dat bedrijven een klein aantal (maximaal 7) huishoudelijke apparaten per keer gratis mogen inleveren bij de Milieustraat.

Oud papier/karton Uden-Centrum

De inzameldag is elke donderdag behalve op feestdagen. Bedrijven, winkels en inwoners gevestigd in het winkelgebied van Uden-Centrum mogen in het centrum hun oud papier/karton in kartonnen dozen of goed gebundeld aanbieden. Oud papier/karton buiten zetten mag alleen op de inzameldag tussen 17.00 en 18.00 uur. Bedrijven buiten het centrum moeten hun papierinzameling met een afvalbedrijf regelen.

Restafval of GFT als een huishouden?

Bedrijven die vergelijkbaar restafval of GFT in hoeveelheid en samenstelling hebben als een huishouden mogen tegen betaling meeliften met de huishoudelijke inzameling.
Het gaat dan om maximaal 2 restafvalcontainers (140 liter) en/of 2 GFT-containers (240 liter) of maximaal 208 vuilniszakken (30 liter) bij een ondergrondse restafvalcontainer. Deze mag je tegelijk met de inzameling van het huishoudelijk afval in je straat aanbieden. Hiervoor sluit je als bedrijf tegen betaling een contract af met de gemeente.
Je kunt dit online regelen met onderstaande digitale formulieren. Hou je eHerkenning hiervoor bij de hand.

Je kunt bij de gemeente navragen of je adres in de route van minicontainers valt en wat de inzameldagen zijn, of dat je adres in de route van een ondergrondse restafvalcontainer valt.

Tarieven*

Je ontvangt jaarlijks een rekening voor het huren van je afvalcontainer(s) of je abonnement op de ondergrondse container. De kosten voor extra aanbiedingen (tot maximaal 104 stuks) of het vervangen van een chiplabel/pas moet je direct betalen.

Product Tarief 2024*
240 liter GFT+E container € 236,04 per jaar
140 liter restafvalcontainer € 65,04 per jaar
Aanbiedingen restafval ondergrondse container (104 stuks per jaar) € 132,10
Vervangen toegangspas € 28,84
Extra aanbieding restafval ondergrondse container** € 1,27 per aanbieding

* Prijzen zijn exclusief BTW.
**Wil je extra afval aanbieden? Gebruik het online aanvraagformulier om extra aanbiedingen aan te vragen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?