Briefadres

Heeft u geen woonadres? En verblijft u (tijdelijk) in een instelling, maar wilt u daar uw post niet ontvangen? Dan heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven op een briefadres. Heeft u geen woonadres? En verblijft u niet in een instelling, maar wilt u wel een briefadres aanvragen? Dan heeft u ook de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een briefadres.

Voorwaarden

Aan inschrijving op een briefadres zijn voorwaarden verbonden. Deze worden met u besproken als u contact heeft met onze collega van Burgerzaken.

Bedenk bij wie u briefadres wilt houden

Als u voor een briefadres kiest, heeft u een briefadresgever nodig. Dit is een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een kennis) die in de gemeente Maashorst woont. Of een rechtspersoon die zijn zetel in Nederland heeft én die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen om als briefadresgever in de gemeente Maashorst op te treden. De briefadresgever ontvangt uw post en zorgt ervoor dat u uw post ontvangt.

Briefadres is geen postbus

Een briefadres is iets anders dan een postbus. Op een postbus kunt u zich niet in laten schrijven. Een briefadres is een adres waar voor u post in ontvangst genomen wordt. Dit kan post zijn van onder andere de overheid (bijvoorbeeld brieven van uw pensioenfonds, toeslagen, de Belastingdienst of zorgverzekering). De briefadresgever zorgt ervoor dat de post u bereikt en dit kan niet op een postbus. Op dit briefadres bent u altijd bereikbaar voor de overheid.

Briefadres aanvragen

Wil u een briefadres aanvragen? Of heeft u vragen over een briefadres? Neem dan contact op met de gemeente via: 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?