Indienstnemingssubsidie

U komt in aanmerking voor de indienstnemingssubsidie als u:

De hoogte van de indienstnemingssubsidie is 35% van het wettelijk bruto minimumloon. Dit is op basis van een fulltime dienstverband in uw sector. Bij een parttime dienstverband wordt de subsidie naar rato berekend. De subsidie is voor 3 maanden. U kunt deze indienstnemingssubsidie bijvoorbeeld inzetten voor scholing, begeleiding of als besparing op loonkosten.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?